Her er kandidatene

Kandidatene ved valget på nytt fagstyre og yrkesetisk råd i BFI, for perioden 2017 - 19.

Valg i BFI

Her er kandidatene

I høst skal Bioingeniørfaglig institutts medlemmer velge fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2017 - 19. Her får du vite hvordan valget foregår og hvem kandidatene er.

Publisert

Endret

Valget gjennomføres elektronisk, i perioden 13. oktober - 1. november.

Alle stemmeberettigede medlemmer får tilsendt e-post med stemmeskjema. For å kunne stemme MÅ man ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Har du ikke det, eller er usikker, kan du ordne det HER. Logg deg inn på «min side» (øverst til høyre) og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger».

Valget gjennomføres med questback, som ivaretar velgernes anonymitet.

Les mer om valget og stemmegivningen på BFIs nettsider.

Nominerte kandidater til fagstyret:

Leder

Nestleder

Styremedlemmer

Det skal velges leder, nestleder og fire medlemmer til fagstyret, samt to suppleanter.

Nominerte til yrkesetisk råd:

Leder

Rådsmedlemmer

Til yrkesetisk råd skal det velges leder, tre medlemmer og ett varamedlem.

Samleside med presentasjoner av kandidatene

Stikkord:

BFI, Fagstyret, Valg, Yrkesetikk