Barbro Henriksen:

Barbro Henriksen stiller til valg som medlem av BFIs fagstyre.

Valg i BFI

Barbro Henriksen:

Pasientnære analyser innenfor sykehus har vært sterkt økende de senere år, og jeg mener at bioingeniørenes rolle som PNA-koordinator og ansvarlig for opplæring/veiledning av brukere av PNA-utstyret, er svært viktig.

Publisert

Endret

Etter endt utdanning ved Høgskolen i Tromsø i 2001, jobbet jeg 11 år ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Først som vaktgående bioingeniør og etter hvert som overbioingeniør ved fagområdet «Pasientnære analyser og blodgass». I 2012 flyttet jeg til Bodø der jeg fortsatte å jobbe innen samme fagområde. 

Pasientnære analyser innenfor sykehus har vært sterkt økende de senere år, og jeg mener at bioingeniørenes rolle som PNA-koordinator og ansvarlig for opplæring/veiledning av brukere av PNA-utstyret, er svært viktig.

De siste 3,5 år har jeg jobbet som laboratoriekonsulent i Noklus, der jeg i den senere tid også har vært med i en gruppe som utarbeider laboratorieprosedyrer for deltakerne våre.

Noklus er i gang med et prosjekt for kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenester i tre av landets fylker, deriblant Nordland. Jeg jobber derfor mye med veiledning og kurs av andre yrkesgrupper i primærhelsetjenesten. Jeg ser at det er stort behov for opplæring og kvalitetssikring av hele prøveprosessen; fra prøvetaking med fokus på preanalytiske forhold, til analysering og svarrapportering.

Dersom jeg blir valgt vil jeg jobbe for å synliggjøre bioingeniørfaget både innen helsetjenesten og i samfunnet generelt. Vi må utvikle faget videre og være stolt av den viktige rollen bioingeniørene har innen pasientbehandling.

Videreutdanning

Enkeltfag ved Universitetet i Tromsø innen genteknologi, statistikk og medisinsk biokjemi.

Stikkord:

BFI, Valg