Nanna Skeie:

Nanna Skeie stiller til valg som medlem av Yrkesetisk råd. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng.

Valg i BFI

Nanna Skeie:

Nøkkelen til å opprettholde og utvikle kompetansen i laboratoriene, er en bevisstgjøring av hva som driver oss.  Hva ligger bak våre handlinger? Hva motiverer oss?

Publisert

Endret

Jeg har vært ansatt ved seksjon for immunhematologi ved Oslo universitetssykehus Ullevål siden 1997.

Seksjonen har øyeblikkelig hjelp-funksjon for alle Oslo sykehusene, og mottar kompliserte blodtypeserologiske prøver til utredning fra andre blodbanker i landet. Etter mange år i døgnkontinuerlig vaktturnus har jeg nå stilling som spesialbioingeniør med medansvar for Nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer, besvarelsesrutiner (pasienter) og oppfølging ved utredning, internundervisning og opplæring av bioingeniører. I tillegg gir jeg pedagogisk veiledning til helsefagstudenter i praksis.

Som medlem av YER har jeg fått verdifull kunnskap om noen av de yrkesetiske utfordringene i kjølvannet av den raske utviklingen innenfor laboratoriemedisin. I tillegg gjenspeiler samfunnsdebatten om fremtidens helsetjeneste noen av utfordringene som preger vår hverdag. Hva slags helsetjeneste ønsker vi oss?

Jeg tror at nøkkelen til å opprettholde og utvikle kompetansen i laboratoriene, er en bevisstgjøring av hva som driver oss.  Hva ligger bak våre handlinger? Hva motiverer oss? Ved å diskutere med andre og få innblikk i deres erfaringer og verdier, får man større evne til å reflektere over det man selv gjør. En refleksjon over egne verdier og holdninger, er med på sikre kvaliteten i arbeidet vårt.

Jeg liker å reflektere over hvorfor ting er som de er. Som medlem av yrkesetisk råd har jeg de siste tre årene fått diskutere ulike yrkesetiske problemstillinger. Det har vært en lærerik prosess.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til kontinuitet i arbeidet med å bevisstgjøre bioingeniører i små og store etiske problemstillinger. Jeg tror at videreutviklingen av kunnskapssamfunnet er sterkt avhengig av vår evne til å stoppe opp og reflektere over det vi holder på med.

Videreutdanning

Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis, HiOA.

Relevante verv

Medlem av yrkesetisk råd siden 2014, BFI-kontakt. 

Stikkord:

BFI, Valg