Gro Elisabeth Jensen:

Gro Elisabeth Jensen stiller til valg som medlem av BFIs fagstyre. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Valg i BFI

Gro Elisabeth Jensen:

Jeg vil profilere BFI og programmet for spesialistgodkjenning, både på arbeidsplasser rundt i landet og på kongresser. 

Publisert

Endret

Jeg har vært med å utforme BFIs retningslinjer for spesialistgodkjenning, og vil gjerne fortsette å videreutvikle programmet.

Jeg vil også fortsette å profilere BFI og programmet for spesialistgodkjenning, både på arbeidsplasser rundt i landet og på kongresser. 

Jeg har et høyt engasjement for utvikling av bioingeniørfaget, og vil fortsatt arbeide for å synliggjøre bioingeniørenes kompetanse gjennom å motivere til spesialistgodkjenning og relevante mastergrader. Jeg vil også være med på å påvirke andre ledere til å forstå nytten av faglig kompetente bioingeniører.

Som medlem i fagstyret vil jeg også engasjere meg i politiske saker som angår bioingeniører og bioingeniørfaget, og være med på å påvirke og utforme yrkesgruppens fremtid.

Med min lange ledererfaring har jeg mye å bidra med, og jeg lover å arbeide videre for utvikling og muligheter innenfor bioingeniørfaget.

Videreutdanning:

Master i biomedisin.

Relevante verv:

Fire perioder i BFIs fagstyre, observatør i spesialistkomiteen i BFI, medlem av instituttrådet HiOA og oppnevnt som medlem i rådgivende gruppe for laboratoriemedisin i Helse Sør-Øst.

Stikkord:

BFI, Valg