Ingrid Kolnes:

Ingrid Kolnes stiller til valg som medlem av Yrkesetisk råd.

Valg i BFI

Ingrid Kolnes:

Jeg tror jeg kan være et friskt pust i Yrkesetisk råd, og at jeg kan ta med meg engasjement, erfaring og et nytt perspektiv i et viktig organ i BFI.

Publisert

Endret

Vi lever i et samfunn med stadig mer globalisering og et større mangfold, og mange av disse aspektene vil også være aktuelle i bioingeniøryrket og på arbeidsplassen.

Dette syns jeg er spennende og er noe jeg vil jobbe med. Samtidig er jeg ung og kan kanskje se situasjoner fra andre perspektiv i både arbeidslivet og i YER.

Praksis for bioingeniørstudenter er noe jeg har engasjert meg i. Det kan oppstå mange etiske utfordringer i situasjoner der ferske studenter skal ut i praksis og møte både arbeidsplass, veileder og pasienter.

Selv om jeg ikke har lang arbeidserfaring, møter jeg daglig på etiske problemstillinger på jobben, både i møte med pasienter og i arbeid på laboratoriet. Jeg tror jeg kan være et friskt pust i Yrkesetisk råd, og at jeg kan ta med meg engasjement, erfaring og et nytt perspektiv i et viktig organ i BFI.

Relevante verv

Studentrepresentant i BFIs rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT), lokallagsleder i NITO Studentene ved Høgskolen i Bergen, styremedlem i NITO Studentenes lokallag ved Høgskolen i Bergen, Nasjonal valgkomité for NITO Studentene, NITO Studentenes representant på IFBLS-kongressen i Taipei 2014, NITO Studentenes representant på EPBS-møte i Dublin 2014, NITO Studentenes representant på EPBS-møte i Berlin 2013.

Stikkord:

BFI, Valg