Utgivelsesplan, priser og tekniske data

Utgivelsesplan, priser og tekniske data

Her finner du Bioingeniørens medieplan for 2024, med annonseformater og priser for produktannonser og stillingsannonser. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle som har stillingsannonse i papirutgaven får gratis nettannonsering av stillingen.

Publisert

Endret

Bioingeniørens medieplan 2024.pdf (2 MB)

Det er i Bioingeniøren du når frem til bioingeniørene!

  • Over 90 prosent av norske bioingeniører leser tidsskriftet Bioingeniøren.
  • Bladet har et opplag på 7350, og distribueres gratis til alle medlemmer av NITO Bioingeniørfaglig institutt.
  • Ingen annen publikasjon når så bredt ut til bioingeniører.