Liza Lyng:

Liza Lyng stiller til valg som medlem av Yrkesetisk råd.

Valg i BFI

Liza Lyng:

Jeg er opptatt av hvor viktig det er å se etikk og dilemmaer ut fra ulike vinklinger. Tidligere i livet har jeg arbeidet i mange år som vernepleier og teaterpedagog.

Publisert

Endret

Når jeg leser BFI sitt etikkhefte er det én setning som skiller seg ut for meg:

«Det finnes ikke noe fasitsvar på et dilemma (…)». Samtidig som hverdagen for vår profesjon i veldig stor grad er regulert av prosedyrer, preges den også av en myriade av beslutninger som – bevisst eller ubevisst – har en etisk dimensjon.

Jeg ønsker å bidra til den fortløpende diskusjonen om vårt faglige ansvar og den yrkesstolthet som kommer av kompetanse og utvikling, uansett om det er i relasjon til pasienter, andre profesjonsutøvere eller i forskning.

Jeg har en brokete fortid med erfaringer fra laboratorier som fagansvarlig, seksjonsleder, prosjektleder, og som engasjert bioingeniør. Tidligere i livet har jeg arbeidet i mange år som vernepleier og teaterpedagog. Jeg er opptatt av hvor viktig det er å se etikk og dilemmaer ut fra ulike vinklinger.

Stikkord:

BFI, Valg