Astrid Møllersen Bell:

Astrid Møllersen Bell stiller som kandidat til BFIs fagstyre. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng.

Valg i BFI

Astrid Møllersen Bell:

NITO BFI er en enorm ressurs og har et utrolig solid nettverk nasjonalt og internasjonalt. Det har vært inspirerende å være en del av dette og jeg håper å få tillit til å bidra i tre nye år.

Publisert

Endret

Jeg har sittet en periode som styremedlem i BFIs fagstyre. Det har vært tre innholdsrike år.

Jeg har lært utrolig mye, blitt inspirert av dyktige folk blant annet på kurs, konferanser og kongress, og jeg har fått utvidet bioingeniørnettverket betraktelig. Jeg har også fått større innblikk i helsepolitikk og utdanningspolitikk, noe som har gjort meg mer engasjert i faget og utviklingen vi er del av.

Tiden som medlem i BFIs rådgivende utvalg for immunhematologi og transfusjonsmedisin (RUFIT) viste meg hvilken ressurs BFI er med sine åtte rådgivende utvalg og hvilken påvirkningskraft vi har. Det var mitt første møte med høringer, informasjon til bioingeniørstudenter og rekruttering av bioingeniørspirer.

NITO BFI er en enorm ressurs og har et utrolig solid nettverk nasjonalt og internasjonalt. Det har vært inspirerende å være en del av dette og jeg håper å få tillit til å bidra i tre nye år. Det har vært en omstilling for alle med ny organisering og det er verdifullt å ha vært med på oppstarten og innkjøringen. Jeg har vært med på første periode med ny organisering og føler at jeg med den erfaringen kan bidra til at fagstyret kan fortsette det gode arbeidet.

Relevante verv

I tillegg til å være medlem i BFIs fagstyre, har jeg vært og studenttillitsvalgt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, tillitsvalgt ved enhet for immunologi og transfusjonsmedisin, Haugesund sjukehus, medlem av forhandlingsutvalget, Helse Fonna, medlem i RUFIT, representant i LAU Nord-Rogaland og Sunnhordaland og BFI kontakt (fremdeles).

Stikkord:

BFI, Valg