Kjetil Jenset:

Kjetil Jenset stiller til valg som medlem av BFIs fagstyre. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Valg i BFI

Kjetil Jenset:

Bioingeniører bør kunne utføre noen av de arbeidsoppgaver som tradisjonelt har vært legenes ansvar. Både på grunn av legemangel og fordi vi har mange bioingeniører med stor kompetanse .

Publisert

Endret

Jeg stiller til gjenvalg fordi jeg synes det er givende å jobbe med saker relatert til bioingeniøryrket, både faglig og politisk. 

Jeg vil at bioingeniørene skal være i front i utviklingen av eget fag. Politisk er det viktig at vi blir hørt og tatt på alvor. 

Vår kunnskap kan brukes i en større sammenheng. Derfor må vi tørre å gå nye veier.

I fremtiden bør bioingeniører kunne utføre noen av de arbeidsoppgaver som tradisjonelt har vært legenes ansvar. Dette både på grunn av legemangel og fordi vi har mange bioingeniører med stor kompetanse på mange ulike spesialfelt.
Forskning er viktig for helseforetakene. Jeg ønsker å stimulere til at flere bioingeniører vil forske i eget fag. Det vil gjøre yrket mer attraktivt.

Like selvfølgelig som at Noklus tar ansvar utenfor sykehus, så må vi få større fokus på at pasientnær analysering er vårt ansvarsområde innenfor sykehus. I dag praktiseres dette ansvaret forskjellig og resultatet er deretter.

Jeg ønsker at forskjellene innen vårt fagfelt reduseres. Derfor er det viktig å lage og ta i bruk nasjonale prosedyrer der det er hensiktsmessig.

Det gjøres utrolig mye bra i BFI. Om jeg blir valgt, vil jeg bidra til at dette videreføres.

Videreutdanning:

Ett-årig videreutdanning for bioingeniører (heltid), kurs i Kvalitetsledelse, Helseledelse (BI) og Statistikk (HiOA).

Relevante verv:

Medlem av BFIs fagstyre fra 2014, leder av NITOs forhandlingsutvalg OSSL (1999-2002).

Stikkord:

BFI, Valg