Kirsti Holden:

Kirsti Holden stiller til valg som medlem av BFIs fagstyre.

Valg i BFI

Kirsti Holden:

I fagstyret ønsker jeg først og fremst å jobbe med tre hovedområder: Studenter, pasientnær analysering og etikk.

Publisert

Endret

Jeg stiller til valg til BFIs fagstyre med ønske å arbeide for dagens og morgendagens bioingeniører.

Et eventuelt verv i fagstyret er noe jeg ser fram til med glede og litt frykt. Alle områder bioingeniører arbeider innen er interessante, viktige og omfatter mennesker i alle livets faser.

I Fagstyret ønsker jeg å jobbe med tre hovedområder:

  • Studenter - morgendagens bioingeniører
  • Pasientnær analysering - det er en rivende utvikling innenfor feltet og vi bioingeniører kan gjøre en forskjell for pasienter og kvaliteten
  • Etikk - som er med i alle bioingeniørenes funksjoner

At jeg fronter disse områdene, betyr ikke at andre viktige saker for bioingeniører vil bli satt til side. Hele yrkesløpet, samarbeid med andre profesjoner, forskning og morgendagens utfordringer - vil være områder som faller naturlig inn i vervet i fagstyret.

Yrkesbakgrunnen min er variert. Utdanningen ble unnagjort på Oslo Kommunale fysiokjemikerskole fra 1973-75, så jeg har opplevd de endringene bioingeniørene har vært gjennom de siste 40 årene. Etter praksistid på Diakonhjemmet sykehus, fikk jeg to gutter, og etter en kortere arbeidspause, ble det arbeid ved et legekontor i Slemmestad. Senere fikk jeg muligheten til å være med på å starte et legekontor på Gol. I løpet av de 10 årene jeg var i Hallingdal kombinerte jeg arbeidet jeg på legekontoret med oppdrag for ambulansetjenesten og arbeid innen HVPU.

Fra 1993 har jeg vært ansatt ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA), først i vaktstilling, så i stilling som PNA-ansvarlig bioingeniør kombinert med stilling som studentkoordinator for studenter i ekstern praksis. Spesialistgodkjenningen i veiledning fikk jeg i 2009.
Jeg har arbeidet med ulike profesjoner på svært ulike arbeidssteder. Slikt samarbeid på tvers har gitt meg verdifull kunnskap.

Arbeidet i NITO BFI har og er veldig inspirerende, givende, kontaktskapende, og ikke minst spennende. Vi får være med på å forme framtidens helsetjeneste. En plass i fagstyret er et ypperlig utgangspunkt i arbeidet med å fronte bioingeniørene.

Relevante verv:

Medlem av BFIs rådgivende utvalg for preanalyse og pasientnær analysering (RUPPAS) siden 2007, medlem av BFIs spesialistkomite, medlem Skikkethetsnemda Universitetet i Agder 2010 – dd, BFI-kontakt, Volunteer og Contributor til CLSI.

Stikkord:

BFI, Valg