Lene Haugnæss:

Lene Haugnæss stiller som nestleder i BFIs fagstyre. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng.

Valg i BFI

Lene Haugnæss:

Den teknologiske utviklingen går raskt og det er viktig at vi er «på» når nye arbeidsoppgaver dukker opp som bioingeniørene har kompetanse til å gjøre. 

Publisert

Endret

Jeg har vært nestleder i fagstyret i tre år og det har vært spennende og lærerikt.

Nå som jeg har litt erfaring har jeg veldig lyst til å fortsette. Den teknologiske utviklingen går raskt og det er viktig at vi er «på» når nye arbeidsoppgaver dukker opp som bioingeniørene har kompetanse til å gjøre. 

Det som har vært nytt og noe uvant er å jobbe med helsepolitikk. Det er på dette området jeg har lært mest og også det som gjør at jeg har lyst til å fortsette som nestleder. Å høre åpningstalen til helseminister Bernt Høie på Bioingeniørkongressen, viser at vårt budskap har nådd frem.

Jeg synes det er av stor betydning at bioingeniører har mulighet for videreutdanning som kan bidra til å styrke kompetansen innen eget fag. Ikke alle bioingeniører er interessert/har mulighet til å ta en mastergrad/ph.d, og det er da avgjørende med andre alternativer.

I denne perioden har fagstyret arbeidet med å få til videreutdanning innen patologi og mikrobiologi. Dette etter innspill fra medlemmene.

NITO BFI holder mange nyttige kurs for bioingeniører. Jeg synes det er givende å være med å bidra til at disse kursene holder høy kvalitet og at medlemmene føler kursene er med på å heve deres kompetanse.

Videreutdanning

Pedagogisk veiledning og Immunhematologi og transfusjonsmedisin.

Relevante verv

Har vært nestleder i BFIs fagstyre fra 2014, og var medlem av BFIs rådgivende utvalg for immunhematologi og transfusjonsmedisin (RUFIT) fra 2011 – 2014.

Stikkord:

BFI, Valg