Rita Huitfeldt von der Fehr:

Rita Huitfeldt von der Fehr stiller til valg som leder av BFIs fagstyre. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Valg i BFI

Rita Huitfeldt von der Fehr:

Hvis jeg blir valgt som leder i neste periode vil jeg fortsette arbeidet med å synliggjøre bioingeniører, påvirke utviklingen av faget og stille krav til og påvirke utdanningen av bioingeniører.

Publisert

Endret

Min faglige bakgrunn er innen transplantasjonsimmunologi og medisinsk biokjemi. 

Jeg har vært leder i fagstyret de siste tre årene, og nestleder siden 2008. Hvis jeg blir valgt som leder i neste periode vil jeg fortsette arbeidet med å synliggjøre bioingeniører, påvirke utviklingen av faget og stille krav til og påvirke utdanningen av bioingeniører. Jeg er opptatt av helsepolitikk og BFI har en viktig rolle der vi gir innspill gjennom høringer og deltagelse i ulike utvalg og råd. Vi samarbeider med beslutningstakere om utviklingen av Helse-Norge.

Fagstyret har oppnevnt flere rådgivende utvalg som gjør et viktig arbeid med utvikling av BFIs kurs og konferanser samt gir viktige bidrag til utformingen av vår politikk. Jeg vil i neste periode fortsette og videreutvikle samarbeidet med alle våre råd og komiteer.

Videreutdanning

Veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Prosjektledelse. Personalledelse og Arbeidsrett.
Videreutdanningskurs i cellebiologi - og i celledyrkning/cellekulturteknikker. Innføring i DNA-teknologi.

Relevante verv

Jeg har vært leder av fagstyret i Bioingeniørfaglig institutt fra 2014. I perioden 2008-2013 var jeg nestleder i BFI. Som leder av fagstyret sitter jeg i redaksjonskomiteen til Bioingeniøren. Jeg er også leder av studiefondets styre og representerer BFI internasjonalt i IFBLS, EPBS og NML.
Fra 2015 har jeg vært NITO Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst og har tidligere sittet i styret til Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, i styret til Oslo universitetssykehus og styret til Pensjonskassen for Helseforetakene i Oslo området.
Jeg har også vært foretakstillitsvalgt på Rikshospitalet HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Oslo universitetssykehus.

Stikkord:

BFI, Valg