Mona Pedersen Unnerud:

Mona Pedersen Unnerud er kandidat til vervet som leder for yrkesetisk råd. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng.

Valg i BFI

Mona Pedersen Unnerud:

Det er flott å kunne få være med i et rådgivende organ som kan hjelpe den enkelte bioingeniør i saker hun eller han kommer opp i, saker som trenger å bli belyst fra flere hold. 

Publisert

Endret

Jeg har vært medlem av Yrkesetisk råd i tre år, og det har vært veldig spennende.

Jeg har et sterkt ønske om å få fortsette den neste perioden. Etter tre år er jeg blitt litt mer «varm i trøya», og jeg ser hvor langsiktig vi faktisk jobber med enkelte saker. Samtidig tar det tid å etablere en gruppe, og jeg tror det er viktig med kontinuitet inn i neste periode.

Samfunnet vi lever i er fullt av etiske utfordringer! Det er vanskelig, gøy og spennende å få være med å drøfte disse sakene. Man lærer mye om seg selv, og hvordan andre tenker og ser ting.

Vi har spesielt tatt for oss Bioteknologiloven og revisjon av den i denne perioden. Veldig lærerikt! Ellers er det flott å kunne få være med i et rådgivende organ som kan hjelpe den enkelte bioingeniør i saker hun eller han kommer opp i, saker som trenger å bli belyst fra flere hold. 

Jeg brenner også for kursvirksomhet og arrangementer for bioingeniører, da det er viktig for å gi ny og økt kunnskap, bevare motivasjonen og yrkesstoltheten til den enkelte! Jeg gleder meg allerede til neste etikk-kurs, og ser frem til planleggingen av det, dersom jeg får fortsette i rådet.

Videreutdanning

Har startet på utdanning i yrkesetisk refleksjonsveiledning, har flere års erfaring fra krisetelefon, og har fullført «Veilederskole» innen krisehåndtering.

Relevante verv

Medlem av Yrkesetisk råd siden 2014, varatillitsvalgt NITO for Blodbanken, Sykehuset Østfold, ansvarlig for blodbankens facebookside.

Stikkord:

BFI, Valg