Bjarne Hjeltnes:

Bjarne Hjeltnes stiller til valg som medlem av Yrkesetisk råd.

Valg i BFI

Bjarne Hjeltnes:

En levende yrkesetikk er et fundament for enhver helseprofesjon. Dette er imidlertid et arbeid som stadig må videreføres. Jeg er svært motivert for å ta del i dette arbeidet som medlem i yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Yrkesetisk råd har gjort et svært viktig arbeid med å utvikle en yrkesetikk for bioingeniøryrket.

En levende yrkesetikk er et fundament for enhver helseprofesjon. Dette er imidlertid et arbeid som stadig må videreføres. Etiske problemstillinger må diskuteres på ulike arenaer, både skriftlig og muntlig. Jeg er svært motivert for å ta del i dette arbeidet som medlem i yrkesetisk råd.

Hos meg har den etiske bevisstgjøringen vært en modningsprosess. Som nyutdannet bioingeniør ble jeg stilt overfor etiske dilemmaer jeg ikke var forberedt på. Vi hadde ingen etikkundervisning i fysiokjemikerutdanningen på syttitallet. Dette fortalte jeg om i artikkelen "Fikk du tatt prøven av den døende?" i Bioingeniøren nr. 1, 2015.

Da jeg senere arbeidet som sykepleier på nevrokirurgisk avdeling, opplevde jeg i enda større grad hvor skjørt menneskelivet er. Mennesker med livstruende skader var avhengig av kyndig hjelp. Likevel var utfallet ofte uvisst.

Senere måtte jeg følge mine to sønner den tunge veien mot en alt for tidlig død, og fikk enda tydeligere erfare viktigheten av kyndige, empatiske og etisk bevisste sykepleiere, leger og bioingeniører.

Jeg har i mange år vært så heldig å få undervise bioingeniørstudenter i etikk og kommunikasjon, og synes jeg ser en gledelig utvikling av den etiske bevisstheten både hos studenter, andre lærere og hos bioingeniører i praksisfeltet. Ingen avfeier disse temaene som tull, slik en av og til kunne oppleve tidligere.  
En høy etisk bevissthet er et av fundamentene for en kyndig yrkesutøvelse.

Relevant videreutdanning

Hovedfag i helsefag fra UIO. Ved siden av grunnutdanning som bioingeniør, har jeg også utdanning som sykepleier.

Relevante verv

Leder av BFIs rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT) siden 2012, tillitsvalgt for NITO ved Fakultet for Helsefag HiOA, nestleder i NITO-styret ved høyskolen, tre perioder (12 år) som medlem i avdelingsstyret ved Helsefag HiO, en periode (fire år) som prodekan.

Stikkord:

BFI, Valg