Et nedslående budskap etter et ekstremt år

Ansatte i helseforetakene kan ha kommet lønnsmessig dårligere ut av koronaåret 2020 enn mange andre. Illustrasjon: iStock

Fra redaksjonen

Et nedslående budskap etter et ekstremt år

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

LØNNSTAPERNE i 2020 ble helseforetakenes ansatte! Det var budskapet i media 16. februar, da en rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) ble offentliggjort. Utvalget beregner lønnsveksten i Norge og leverer grunnlagstall til lønnsoppgjøret.

ET FORBEHOLD må tas: Rapporten er foreløpig. Men uansett hvilke nyanseringer som kan komme, de vil neppe stoppe sinnet blant de som holder hjulene i gang i helsevesenet. De ser nå at «alle andre» dro fra lønnsmessig i pandemiåret 2020, mens helseforetakene holdt knallhardt på frontfagsrammens 1,7 prosent.

BIOINGENIØRENE FORVENTET at 2020 skulle bli deres år. I stedet ble det trange rammer og kompromisser som gjorde noen svært skuffet. Frustrasjonen tas nå også ut på egen fagforening. Taktikk og strategi kan og skal diskuteres etter et lønnsoppgjør. Og sinne og frustrasjon er høyst forståelige reaksjoner. Men det er viktig at man i debattens hete ikke glemmer at det er arbeidsgiverne som bærer ansvaret for lønnsnivået.

YRKESGRUPPEN bioingeniører er liten. Som profesjon er den tjent med å stå samlet i én organisasjon. NITOs tilbud til bioingeniører er mer enn medlemsfordeler og lønnsforhandlinger, det omfatter også politisk arbeid og fag. Det omfatter ikke minst BFI, med kurstilbud, studiefond og spesialistordning. I all beskjedenhet så omfatter det også dette tidsskriftet.

NÅR DET ER SAGT, både 2020-oppgjøret helt konkret, og de generelle rammene for lønnsutviklingen i helsetjenesten, reiser en del spørsmål som trenger svar. Bioingeniøren skal i tiden fremover etter beste evne bidra til å besvare dem.

Stikkord:

COVID-19, Lønn, NITO