Pandemien preget 2020-oppgjøret, i april er det lønnsforhandlinger igjen

Med en frontfagsramme på 1,7 prosent lå det lite penger på bordet i 2020-oppgjøret. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Pandemien preget 2020-oppgjøret, i april er det lønnsforhandlinger igjen

En lav frontfagsramme ble liggende som en klam hånd over lønnsoppgjøret for 2020.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Natt til 4. februar kom SAN (NITO, Norges Farmaceutiske Forening, Den norske jordmorforening) og Spekter til enighet om det svært forsinkede 2020-oppgjøret. Meklingen hos Riksmekleren foregikk digitalt, på grunn av pandemien.

Meklingen gjaldt for NITOs del åtte helseforetak hvor det ikke ble enighet i lokale forhandlinger.

Blant annet innebærer forhandlingsresultatet - i de fleste tilfellene - en heving av minstelønnen for bioingeniører i grunnstilling med ti års ansiennitet til 505 000 kroner. Det er det samme som sykepleierne fikk i 2020-oppgjøret.

Etter at forhandlingsresultatet ble kjent har det kommet reaksjoner på at fagbioingeniører blir tatt igjen i lønn av bioingeniører i grunnstilling, på grunn av at ansiennitetsstigen ble prioritert.

Brynhild Asperud, som er leder for NITO Spekter, sier at arbeidsgiverne ikke var villige til å legge nok penger på bordet til å løfte både grunnstillinger og fagstillinger i dette oppgjøret. Hun forsvarer forhandlingsresultatet slik:

- Løsningen som Riksmekleren la frem øker den samlede lønnsmassen i forkant av 2021-oppgjøret. Det gjør det lettere å prioritere andre grupper neste gang. Lønnsforhandlinger er et arbeid som går over mange år. Det er vanskelig å få løftet alle samtidig.

Rammen krympet

2020 så i utgangspunktet ut til å kunne bli et godt år for den generelle lønnsutviklingen i Norge. Det var ventet at rammen for frontfaget ville bli rundt 3,5 prosent. Frontfaget er som kjent konkurranseutsatt industri, og disse bransjenes forhandlingsresultat styrer i praksis rammen for de andre lønnsoppgjørene.

Covid-19 snudde opp ned på alt. Frontfagsrammen ble på kun 1,7 prosent.

Ved helseforetak som gikk inn i forhandlingene med stort overheng fra 2019 var rammen nærmest brukt opp på forhånd når frontfaget ble så lavt.

Overheng oppstår når lønnstilleggene ikke følger kalenderåret. Fjorårets oppgjør «spiser» da av rammen for det påfølgende året.

Covid-19-problemer

SAN hadde varslet streik ved helseforetakene Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold hvis meklingen ikke skulle føre frem. 24 NITO-medlemmer var i første omgang tatt ut. Asperud legger ikke skjul på at streikeuttaket var vanskelig å få til, på grunn av pandemien og den økende forekomsten av SARS-CoV-2 med mutasjoner som kan øke smittsomheten. En streik kunne raskt blitt stoppet med lov om tvungen lønnsnemnd, hvis regjeringen hadde ment at det oppstod fare for liv og helse.

- Men streikeviljen var stor, sier hun.

Spørsmålet om streik avgjøres imidlertid av hva man kan vinne, sett opp mot hva man kan tape. Asperud tror at om oppgjøret i «pandemiåret» hadde endt i en streik som ble stoppet med lønnsnemnd, kunne resultat fort blitt dårligere enn det som ble forhandlet frem.

- Jeg vil takke de tillitsvalgte for innsatsen i 2020-oppgjøret, sier hun.

Om cirka to måneder starter forhandlingene for 2021.

Redigert 15.02. kl. 13.00:

Denne artikkelen inneholdt tidligere en faktaramme om gjennomsnittlig bioingeniørlønn i helseforetak på landsbasis. Disse gjennomsnittstallene er så generelle at de har lav informasjonsverdi. Bioingeniøren har derfor valgt å fjerne dem.

Les også:

Enighet i meklingen, ingen streik i helseforetakene

Stikkord:

Lønn, NITO