Stor oppslutning om feiringen av bioingeniørdagen

15. april samlet BFI rundt 150 bioingeniører og studenter til feiring av bioingeniørdagen. Foto: Svein A. Liljebakk

Folk

Stor oppslutning om feiringen av bioingeniørdagen

NITO BFI markerte dagen med et arrangement for over 150 deltakere på OsloMet.

Publisert

Endret

Av Svein A. Liljebakk

Den internasjonale bioingeniørdagen, 15. april, er blitt en veletablert tradisjon. I år ga Bioingeniørfaglig institutt støtte til nærmere 70 arrangementer på arbeidsplasser rundt om i landet, en betydelig økning fra i fjor.

Nytt av året var en nasjonal markering i regi av BFI i Oslo, som også kunne følges på stream. Blant foredragsholderne var Jessica Stenholm og Bettina Lindgren.

Førstnevnte ble kåret til årets bioingeniør 2023 for sitt arbeid med bevisstgjøring og håndtering av rasisme på arbeidsplassen. Stenholm er ledende fagbioingeniør og verneombud på Lovisenberg diakonale sykehus.

Bettina Lindgren er styreleder for Løvemammaene. Organisasjonen jobber med å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i Norge. Lindgren har kronisk syke barn, som opplever stadige sykehusinnleggelser og omfattende prøvetaking. Hennes historie viser hvor viktig det er at helsepersonell gjør alt de kan for å unngå bruk av tvang ved prøvetaking av barn.

Én av årets mange lokale markeringer av dagen fant sted på Ålesund sjukehus. Over 50 ansatte deltok på fagkveld. Arrangementskomitéen bestod av (f.v.) Anette Tunheim, Evy Skjong Bakke, Marie Roald og Phuong Le Lorgen. Foto: Privat

Hilsen fra statsministeren

Det har også blitt en tradisjon at en toppolitiker sender en hilsen til bioingeniørene i forbindelse med dagen. I år kom videohilsenen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Han understreket hvor viktige bioingeniørene er i helsetjenesten, og at fremtidens utfordringer må løses ved at man i helsesektoren jobber smartere og bedre sammen.

Fagstyreleder Kaja Marienborg er enig i det budskapet og viste til eksempler som kampanjene «Kloke valg» og «Ikke stikk meg uten grunn» - hvor BFI er blitt en aktiv deltaker og bidragsyter det siste året.

Se bilder fra feiringen av dagen:

BFI Instagram.png

Stikkord:

Bioingeniørdagen