Rekordmange nye bioingeniør-spesialister er blitt godkjent

Seks av de totalt åtte bioingeniørene som nylig fikk spesialistgodkjenning.

Folk

Rekordmange nye bioingeniør-spesialister er blitt godkjent

Se oversikten over navn og spesialområder.

Publisert

Endret

Åtte bioingeniører har fått godkjenning som spesialister. Det totale antallet spesialister er nå 35. De nye bioingeniørspesialistene er:

Marte S. Olafsbye
Marte S. Olafsbye

Marte S. Olafsbye

Medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet Kongsvinger

Fordypningsområde: Prøvetaking og preanalyse

Fordypningsoppgavens tittel: Hva kan bioingeniøren gjøre for å skape en god opplevelse for pasienten før, under og etter prøvetaking?

Berit Wallem Revå
Berit Wallem Revå

Berit Wallem Revå

Medlem av RUFKA og spesialistkomiteen, patologi, Sykehuset Vestfold Tønsberg

Fordypningsområde: Kvalitetssikring innen patologi

Fordypningsoppgavens tittel: Akkreditering av obduksjonsvirksomhet.

Heidi Eilertsen

Medlem av RUMBIO og spesialistkomiteen, bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Fordypningsområde: Laboratoriehematologi og analysekvalitet

Fordypningsoppgavens tittel: The Usefulness of Blast Flags on the Sysmex XE-5000 Is Questionable.

Anita Mikalsen
Anita Mikalsen

Anita Mikalsen

Kvalitetsleder medisinsk biokjemi, Lovisenberg sykehus

Fordypningsområde: Akkreditering og kvalitetssikring.

Fordypningsoppgavens tittel: Preanalytisk metodeverifisering: Felles sentrifugeringsbetingelser for serum- og plasmaprøver til medisinsk biokjemi og koagulasjon.

Siri Beisvåg Rom
Siri Beisvåg Rom

Siri Beisvåg Rom

Medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet sykehus

Fordypningsområde: Hematologi

Fordypningsoppgavens tittel: Aktiverte lymfocytter og store granulerte lymfocytter (LGL-celler) i blodutstryk fra pasienter med artritt.

Les også:

Nå skal det bli enklere å bli bioingeniør-spesialist

Juliana Duran Rios
Juliana Duran Rios

Juliana Duran Rios

Seksjonsleder preanalytisk seksjon, MBK, OUS Rikshospitalet

Fordypningsområde: Preanalytisk arbeid

Fordypningsoppgavens tittel: LEAN-prosjekt på preanalytisk enhet ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet.

Randi Solskjær Tømmervåg

Fagbioingeniør, Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus

Fordypningsområde: Immunologi og transfusjonsmedisin

Fordypningsoppgavens tittel: Rutiner rundt transfusjon av blodkomponenter.

Anne Lise Fossum
Anne Lise Fossum

Anne Lise Fossum

Noklus Akershus universitetssykehus

Fordypningsområde: Pasientnær analysering

Fordypningsoppgavens tittel: Kvalitetskontroll av HbA1c og PT-INR analysert med pasientnært utstyr.

Flere sykehus gir lønnstillegg

Det er Bioingeniørfaglig institutt (BFI) som har innført spesialistordningen for bioingeniører og godkjenner nye kandidater. Interessen for ordningen, som har eksistert i ti år, ser nå ut til å være økende. Samtidig har BFI lagt mye arbeid i å markedsføre ordningen, blant annet gjennom besøk på arbeidsplasser. Ved årsskiftet 2016/17 ble dessuten kriteriene for å blir spesialist endret, kravet om studiepoeng i forskningsmetode og statistikk falt bort.

Les mer om de nye spesialist-kriteriene

Ifølge BFI-rådgiver Vibeke Furuly, som er sekretær for spesialistkomitéen, har man ved flere sykehus fått avtalt tillegg for spesialistgodkjenning. Det dreier seg om lønnstillegg på cirka 20 000 kroner.

HER og HER kan du se hvem som ble godkjent som bioingeniør-spesialister i fjor.

Debatt: Hva skal vi med spesialistgodkjenning for bioingeniører?

Vil du vite mer om spesialistordningen? Se BFIs nettsider.

Stikkord:

BFI, Spesialistgodkjenning