Nye spesialistgodkjenninger

Folk

Nye spesialistgodkjenninger

Tonje Versvik Strand og Brita Hermundstad har fått godkjenning som bioingeniørspesialister.

Publisert

Endret

Tonje Versvik Strand er ansatt ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus Ullevål. Hun har fått tittelen bioingeniør med spesialistgodkjenning innen fagområdet kvalitet og forbedringsarbeid i medisinsk biokjemi.

Tonje Versvik Strand
Tonje Versvik Strand

Strands fordypningsoppgave omhandler kvalitetsovervåkning av laboratorieanalyser:

  • Valg av kvalitetskontrollprosedyrer
  • Oppbygging av kontrolldiagram
  • Bruk av six sigma-konseptet i vurdering av kvalitetskontroller og analysekvalitet.

Brita Hermundstad er ansatt ved Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus. Hun er blitt godkjent som bioingeniør med spesialistgodkjenning innen fagområdet kvalitetsstyring i blodbank.

Brita Hermundstad
Brita Hermundstad

Hermundstad har skrevet fordypningsoppgave om kvalitetssikring i blodbanker i Paksistan.

Tre bioingeniørspesialister har fått fornyet sin godkjenning:

Inger Berit Hersleth, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus. Spesialistgodkjenning innen hematologiske metoder.

Kristin Lingaas, Sysmex Norge. Spesialistgodkjenning innen hematologiske metoder.

Solveig Vannes, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus. Spesialistgodkjenning innen hemostase.

Det er Bioingeniørfaglig institutt (BFI) som har innført spesialistordningen for bioingeniører og godkjenner nye kandidater.

Les mer om spesialistgodkjenning for bioingeniører på BFIs nettsider.

Stikkord:

Spesialistgodkjenning