Spekter: Eventuelle skjevheter må rettes opp lokalt

Illustrasjon: iStockphoto
Aktuelt

Spekter: Eventuelle skjevheter må rettes opp lokalt

- Hvis det er et problem at medlemmer melder seg ut og skifter forbund på grunn av lønn, må NITO ta det opp i de lokale lønnsforhandlingene, sier Stein Gjerding, direktør og sjeføkonom i Spekter.

Publisert

Endret

I forrige nummer av Bioingeniøren skrev Merete Liset fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i et leserinnlegg at bioingeniører som er medlem av Delta og Fagforbundet kan tjene 73 000 mer i året enn om de er medlem av NITO – selv om de har lik ansiennitet. På spørsmål fra Bioingeniøren om hva Spekter kan gjøre for å rette opp forskjellene, henviser Gjerding til NITO og Spekters forhandlingsmodell - som er basert på lokale forhandlinger.

- Så Spekter sentralt har ingen muligheter til å påvirke?

- Nei. Jeg kjenner ikke til detaljene, men hvis det er reelle skjevheter må NITO og UNN forhandle om dette lokalt, sier Gjerding.

- I en kartlegging blant NITOs foretakstillitsvalgte i høst viste det seg at halvparten mener at arbeidsgiverne mangler forståelse og kunnskap om egen lønnsmodell. Er mange arbeidsgivere rett og slett lunkne til lokale forhandlinger?

- Nei, det er helt ukjent for oss. Vi opplever tvert imot at sykehusene er opptatt av lokale forhandlinger og at de ønsker at flere organisasjoner skal ha samme modell som NITO. Når det er sagt, er det naturligvis viktig at de lokale forhandlingene oppleves som reelle. Hvis de ikke gjør det, er det et problem som må diskuteres lokalt.

- Spekter og NITO mener begge at lønnsdannelsen fortrinnsvis skal skje lokalt. Det kan likevel virke som om Spekter premierer forbund som forhandler sentralt?

- Det stemmer ikke. I de sentrale forhandlingene er det frontfagsrammen som er normgivende, det er den også i de lokale forhandlingene.

- Mange mener at sykepleierne fikk et bedre oppgjør enn andre grupper i år?

- Om det er riktig, vil vi se det når statistikken for lønnsveksten i 2018 foreligger. Når det er sagt, er det ikke slik at alle har krav på samme ramme. Det er helt vanlig å gjøre prioriteringer. Det er uansett viktig å ikke konkludere før resultatene av mellomoppgjøret til våren er klart. Sykepleierforbundet, LO og YS har store overheng, så resultatet kan bli annerledes enn det ser ut nå.

Stein Gjerding, direktør og sjeføkonom i Spekter. Foto: Spekter

- NITOs lønnsstatistikk viser en forskjell på nesten 80 000 mellom bioingeniører og andre ingeniører i sykehus. Hva vil Spekter gjøre for å rette opp denne skjevheten?

- Igjen; dette blir avgjort lokalt. Det er sykehusenes behov og prioriteringer som legges til grunn for lønnsforhandlingene. Men hvis NITO ønsker å prioritere bioingeniører framfor andre ingeniører, kan de gjøre det i de lokale forhandlingene.

- Hvis NITO i framtiden skulle ønske å forhandle sentralt for medlemmene i Spekter Helse, er Spekter med på det?

- Nei, vi ønsker ikke å utvide antall forbund som forhandler sentralt. Vårt syn er at lønnspolitikken best utvikles i den enkelte virksomhet.

Les mer:

Lønn i himmelen eller lønn som fortjent?

Vi er ikke fornøyd

Det er arbeidsgivers ansvar at lønna er for lav

Hvordan gikk lønnsoppgjøret i helseforetakene?

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn