Konsekvensen av vaksinenekt kan bli jobbnekt i helsevesenet

Flere tar nå til orde for at influensavaksinasjon bør være obligatorisk for helsepersonell. Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Konsekvensen av vaksinenekt kan bli jobbnekt i helsevesenet

Publisert

Endret

 Helsedirektoratet vil at alle som søker jobb i helsevesenet med pasientkontakt skal bli spurt om de vil ta influensavaksine og om de har gjennomført barnevaksinasjonsprogrammet. Det skriver fagbladet Journalen.

– Arbeidsgiver må gjøre individuelle risikovurderinger og vurdere forsvarligheten dersom noen ikke vil vaksinere seg. Det vil være ett moment man vurderer i en ansettelsesprosess. Og det kan få konsekvenser for en ansettelse, eventuelt føre til omplassering, sier avdelingsdirektør Andreas Skulberg til Journalen.

Arbeidsgiver har anledning til å omplassere uvaksinerte medarbeidere som jobber med spesielt sårbare pasienter.

Flere tar nå til orde for at influensavaksine bør være obligatorisk for helsepersonell.

– Så lenge ansatte ikke har noen helserelatert grunn til ikke å ta vaksinen, ser jeg ingen grunn til at ikke alle ved Oslo universitetssykehus skal ta influensavaksine. Flere store sykehus i utlandet krever gjennom arbeidskontrakten at ansatte lar seg vaksinere mot influensa, sier overlege Tobias Gedde-Dahl til sykehusets nyhetsblogg for ansatte.

Nylig sa også, Tone Tellevik Dahl (Ap), helsebyråd i Oslo kommune, at vaksinasjonsdekningen er for lav. Derfor ønsker hun obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell.

1 400 døde sist vinter

Helsedirektør Bjørn Guldvog går ifølge Sykepleien ikke inn for obligatorisk vaksinasjon nå. Han foretrekker frivillighet, men sier også at man i lengden ikke kan akseptere at helsepersonell utgjør en risiko for pasientene. Han tror det bare er et spørsmål om tid før pasientorganisasjonene vil fremme krav om slik vaksinering.

Ifølge Folkehelseinstituttet var det 1 400 influensarelaterte dødsfall sesongen 2017/18. Det er cirka 500 flere enn normalt. Eldre blir som regel hardest rammet.

Overlege Gedde-Dahl jobber med immunsvekkede pasienter.

– I denne gruppen av pasienter oppstår det ofte komplikasjoner på grunn av infeksjoner. Noen ganger tar komplikasjonene til og med liv. Influensa er en stor trussel mot disse pasientene, men denne risikoen kan vi faktisk gjøre noe med: vi kan vaksinere oss. Det er ulogisk for meg at helsepersonell ikke vaksinerer seg når vi gjør så mange andre tiltak for å beskytte pasientene våre, sier han til OUS-bloggen.

Vaksinasjonsdekningen blant ansatte på OUS er på vei opp. I 2017/18 lå sykehuset på topp blant universitetssykehusene. Ifølge en undersøkelse fra tidsskriftet Sykepleien var influensavaksinasjonsdekningen slik:

  • Oslo universitetssykehus: 54 prosent
  • Haukeland universitetssjukehus: 46 prosent
  • Stavanger universitetssjukehus: 33 prosent
  • Akershus universitetssykehus: 30 prosent
  • Universitetssykehuset Nord-Norge: 26 prosent
  • St. Olavs hospital: 25 prosent

Les også:

Influensasesongen nærmer seg: Oslo universitetssykehus vil vaksinere åtte av ti ansatte

Stikkord:

Influensa, Vaksine