Influensasesongen nærmer seg: Oslo universitetssykehus vil vaksinere åtte av ti ansatte

Influensavaksine

OUS har så langt bestilt 14 000 doser med influensavaksine, og håper å måtte bestille mange flere. Her har Birgitte Kolsung fra Hjerte-, lunge- og karklinikken og overlege Ragnhild Raastad fra Avdeling for smittevern mottatt 500 av vaksinene. Foto: Elin B. Øvrebø

Aktuelt

Influensasesongen nærmer seg: Oslo universitetssykehus vil vaksinere åtte av ti ansatte

54 prosent av de ansatte ved landets største sykehus tok influensavaksine i fjor. I år sikter smittevernoverlege Ragnhild Raastad enda høyere.

Publisert

Endret

Smittevernavdelingen ønsker å oppnå 80 prosent vaksinedekning ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det er til og med i overkant av Verdens helseorganisasjons mål om 75 prosent dekning blant helsepersonell.

- OUS har jobbet i mange år for å få opp dekningen. Det er gledelig at det nå gir resultater, sier Raastad.

Til sammenligning var vaksinedekningen blant helsepersonell på landsbasis 17 prosent i 2016 – 17. Det er Helsedirektoratet som oppgir dette tallet på sine nettsider. Vaksinasjonstall for fjorårets sesong publiseres senere i høst.

Av hensyn til pasientene

OUS har kartlagt hvorfor ansatte tar influensavaksine – eller lar være.

- De som lar seg vaksinere sier de gjør det av hensyn til pasientene, og fordi de ikke vil smitte sine nærmeste eller bli syke selv. De som ikke tar vaksinen sier de tåler en influensa eller aldri pleier å få det. Noen mener også at vaksinen har dårlig effekt eller frykter bivirkninger, forteller Raastad.

Mange får ikke symptomer

Men det handler ikke om hvorvidt de ansatte selv tåler en influensa, for de fleste har nok rett i at det gjør de, påpeker hun.

- Poenget er at helsepersonell går rundt blant syke. Vi er mer utsatt for smitte, og for å bringe smitten videre. Vi får oftere influensa, men vi får gjerne mildere infeksjoner, sier hun.

Det mange ikke tenker på, er at asymptomatisk influensainfeksjon er ganske vanlig. Helsepersonell kan dermed komme til å gå på jobb mens de er smittebærere, uten å være klar over at de har influensa.

Raastad understreker at influensasykdom kan være alvorlig for risikogrupper, som eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar.

Ifølge Helsedirektoratet dør cirka 900 personer hvert år i etterkant av influensainfeksjon. De fleste som dør er eldre.

- Trygg vaksine

Bivirkninger av pandemivaksinen som ble gitt i 2009 har skapt skepsis mot influensavaksiner. Raastad synes det er viktig at det blir informert grundig og åpent om potensielle bivirkninger av vaksinasjon, samme hvor sjeldne de kan være. Men hun understreker at den vanlige sesonginfluensavaksinen er lagd på en annen måte, og ikke beheftet med pandemivaksinens problemer.

- Hvis man får noen bivirkninger, vil det stort sett være at stikkstedet blir rødt og hovent, sier hun.

Fra 2012 til 2017 ble det distribuert 2,5 millioner doser sesonginfluensavaksine i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet ble det meldt om kun 130 bivirkninger etter vaksinasjon.

Ønsker ikke tvang

- Burde influensavaksinasjon være påbudt for helsepersonell?

- Nei, jeg mener det er et viktig prinsipp at vaksinasjon er frivillig. Og jeg tror vi fortsatt kan få opp dekningen mye ved hjelp av informasjon. Dessuten er det viktig at det er lett å få tatt vaksinen. I OUS skjer vaksinasjonen ute på enhetene, slik at ansatte ikke trenger å bruke mye tid på å få tatt vaksinen.

Les mer:

Influensavaksine til helsepersonell – Folkehelseinstituttets oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen

Influensasesongen i Norge 2017 – 18. Årsrapport.

Stikkord:

Influensa, Oslo universitetssykehus, Pasient, Vaksine