Foreslår 17 tiltak mot antibiotika-resistens

Resistenstesting. Foto: St. Olavs Hospital

Aktuelt

Foreslår 17 tiltak mot antibiotika-resistens

  • Bedre diagnostikk og skjerpet forskrivningspraksis.
  • Ny, restriktiv reseptklasse for antibiotika.
  • Mindre pasientflyt over landegrenser, lavere belegg i sykehus.

Publisert

Endret

Det er noen av tiltakene som ifølge Senterpartiet (Sp) kan redusere trusselen fra antibiotikaresistens. Representantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen la i begynnelsen av oktober frem et forslag på 17 punkter, som skal styrke arbeidet mot resistens både innenlands og internasjonalt. Forslaget skal behandles av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Les hele forslaget

Rask og riktig diagnostikk

Toppe og Lundteigen ber blant annet om at regjeringen fremmer tiltak som kan sikre rask utvikling av hurtigtester og diagnostiske metoder for rett og presis bruk av antibiotika.
De ønsker også egne retningslinjer for antibiotikabruk i sykehjem og kommunale akutte døgnplasser, og strammere antibiotikaforskrivning i legevakt.

Les også: Antibiotikaresistens: Foruroligende økning i fjor

Antibiotika på «E-resept»

Folkehelseinstituttet har i Dagens Næringsliv foreslått at antibiotika får sin egen legemiddelklasse, omtrent som narkotiske preparater. En E for «ecology» skal minne om at dette er legemidler med økologiske effekter. Den nye E-klassen av resepter skal være underlagt særlige restriksjoner. De to senterpartipolitikerne ønsker å innføre en slik ordning.

De ønsker også en øvre beleggsgrense på 85 prosent ved norske sykehus, for å redusere risikoen for sykehusinfeksjoner. Legeforeningen har tidligere uttalt at gjennomsnittsbelegget ved sykehusene er så høyt (93 prosent) at det truer pasientsikkerheten.

Les mer: Legens dilemma

Advarer mot behandling i utlandet

I forslaget fra Toppe og Lundteigen er det også tatt inn flere punkter som skal begrense bruken av sykehus- og tannbehandling i utlandet. Blant annet vil de ha et system hvor pasienter som vurderer å bruke helsetjenester utenfor Norden blir advart om faren for smitte med antibiotikaresistente bakterier.

Les også: Ublidt møte med NDM-1

Stiller miljøkrav til legemiddelindustrien

Forurensing fra produksjonen av antibiotika er et stort problem for eksempel i India. Forurensingen bidrar til utvikling av resistente bakterier. Sp vil ha krav til miljøvennlig produksjon av antibiotika som skal brukes i Norge.

Etter at NRK Brennpunkt tidligere i år dokumenterte miljøødeleggelser og utslipp av antibiotika fra indisk legemiddelindustri, sa helseminister Bent Høie at han ville vurdere etiske krav for innkjøp av legemidler til sykehusene. Ifølge NRK har Sverige slike krav.

Les mer: Vestens legemidler i Indias vann

Her er alle punktene i forslaget

Mer om temaet:

Antibiotikaresistens – en gammel fiende

Fagkronikk av professor Ørjan Olsvik, UiT

Stikkord:

Antibiotika, Antibiotikaresistens, Mikrobiologi, Smittevern