Vil det straffe seg at eksamen ble avlyst under pandemien?

På bioingeniørutdanningene går det nå studenter som ikke har hatt en eneste eksamen i løpet av videregående. Illustrasjonsfoto: iStock

Fra redaksjonen

Vil det straffe seg at eksamen ble avlyst under pandemien?

SNART FÅR VI svaret på det spørsmålet. På bioingeniørutdanningene går det nå studenter som ikke har hatt en eneste eksamen i løpet av videregående.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

EN FERSK STUDENT vi har intervjuet føler seg likevel trygg på at eksamenene på universitetet skal gå bra. Videregående skole har tross alt heldagsprøver og muntlige høringer, de har vel gitt en viss trening på eksamenssituasjonen?

FORELESERE ved bioingeniørutdanningene er mindre sikre. De mener at prøvene på videregående ikke kan sammenlignes med eksamen på høyere utdanning.

EKSAMEN ER URETTFERDIG, mener noen. Det er prestasjoner over tid som bør telle, ikke hva du får til én tilfeldig dag. For dem er unntakstilstanden under pandemien slik skolen burde være – eksamensfri.
Men er det urettferdig at man også blir målt på hva man får til der og da, under press? I arbeidslivet er det ikke uvanlig at man må prestere høyt i løpet av kort tid. Er det da feil at man blir satt i slike situasjoner også under utdanningen?

BIOINGENIØRUTDANNINGENE forteller at de er klar over studentenes manglende eksamenserfaring og tilbyr kurs i studieteknikk, eksamensforberedelser og akademisk skriving. Studentene velger selv om de vil benytte seg av tilbudene. Det er nok veldig lurt å gjøre det.

Stikkord:

Utdanning