Viktig debatt om studentundersøkelse

Illustrasjonsfoto: Tomas Moss

Fra redaksjonen

Viktig debatt om studentundersøkelse

Publisert

Endret

DET FØRSTE Studiebarometeret ble lansert med brask og bram i 2014. Den årlige undersøkelsen tar pulsen på hva studentene mener om studiet de går på, og en høy score på tilfredshet med studieprogrammet er en fin fjær i hatten. Bachelor i bioingeniørfag gjør det ofte bra, og i år var det OsloMet som kunne feire at de kom aller best ut blant bioingeniørutdanningene.

STUDENTENE ER førnøyde - og hva så? spurte vi i denne spalten i 2014. For undersøkelsen er selvsagt av interesse, men hvor treffende og viktig er den egentlig? Etter fremleggelsen av årets tall har flere reist lignende spørsmål. I nettavisen Khrono pågår en debatt om temaet. Én mener at barometeret holder på å bli en gjentakende, rituell øvelse som ikke tilfører mye ny innsikt. Andre mener at det bare gir et øyeblikksbilde av hva studentene føler om studiet der og da, og at høy tilfredshet med studiet ikke nødvendigvis er det samme som at det holder høy kvalitet.

STUDIEBAROMETERET skal ikke avskrives. Det er jo ikke uten betydning om studentene er tilfredse, der og da, midtveis i studieløpet. Men innvendingene som er kommet er viktige og fortjener debatt. Når man bruker tid og penger på en slik årlig undersøkelse, bør den gi svar som oppleves som relevante og nyttige for alle i universitets- og høgskolesektoren.

Les mer:

OsloMet til topps i studentundersøkelse

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning