OsloMet til topps i studentundersøkelse

Bioingeniørutdanningene scorer jevnt over godt i studiebarometrene. I undersøkelsen for 2019 utmerker OsloMet seg. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

OsloMet til topps i studentundersøkelse

Bioingeniørutdanningen i Oslo scorer svært høyt på tilfredshet med studieprogrammet i den årlige undersøkelsen Studiebarometeret.

Publisert

Endret

Undersøkelsen gjennomføres av NOKUT og sendes til studenter på andre studieår på bachelor og master. Bioingeniørutdanningene scorer jevnt over godt på tilfredshet, med poengsummer fra 3,9 til 4,7 på en skala som går fra 1 til 5.

Fornøyde Oslo-studenter

Bachelor i bioingeniørfag ved OsloMet fikk hele 4,7 poeng på spørsmålet om overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Utdanningen er dermed blant de høyest scorende i landet i Studiebarometeret 2019.
Toril Tefre og Jorunn Marie Andersen underviser bioingeniørstudenter på OsloMet. I en artikkel på universitetets nettside sier de at nytt utstyr og studentaktive læringsformer bidrar til at studentene er fornøyde.

– Vi har fått flere helt nye og moderne analysemaskiner, og lisenser til et digitalt verktøy for vurdering av celler. Studentene får dermed gjøre vurderinger på realistiske case og får kjennskap til et verktøy som brukes i praksis, sier de til oslomet.no.

Resultater fra Studiebarometeret 2019

Overordnet tilfredshet med studieprogrammet bioingeniør bachelor, på en skala fra 1-5. Tall fra 2018 i parentes:

  • OsloMet: 4,7 (4,0)
  • Universitetet i Tromsø: 4,6 (4,2)
  • Universitetet i Agder: 4,3 (4,5)
  • NTNU Trondheim: 4,3 (4,1)
  • Høgskulen på Vestlandet: 3,9 (4,1)
  • NTNU Ålesund: 3,9 (4,1)
  • Høgskolen i Østfold: 3,9 (4,0)

Vil endre barometeret

Etter fremleggelsen av Studiebarometeret 2019 har det blitt debatt om kvaliteten på undersøkelsen, blant annet i nettavisen Khrono. I et innlegg publisert 8. februar krever fem undervisere ved Universitetet i Bergen at barometeret må endres.

- Studiebarometeret presenteres som en måling av studiekvalitet, men er det ikke. Barometeret måler studentenes tilfredshet, og det er ikke det samme som studiekvalitet, skriver de.

Det stilles også spørsmål ved om barometeret egentlig gir noen ny innsikt, da resultatene gjerne varierer lite over tid.

Stikkord:

Utdanning