Koronaevalueringen blir mangelfull uten et bioingeniørperspektiv

Når infeksjonssykdommer skal bekjempes, er laboratoriene i førstelinjen. Illustrasjonsfoto: Kristin Risa

Fra redaksjonen

Koronaevalueringen blir mangelfull uten et bioingeniørperspektiv

Bent Høie! Når bioingeniørene vil ha noen minutter av din tid til å snakke om pandemien, må du lytte.

Publisert

Endret

I SKRIVENDE STUND er det fire uker siden Bioingeniørfaglig institutt (BFI) sendte en bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til koronakrisen og ba om et møte med statsråd Bent Høie. Så langt har BFI ikke engang fått et svar. Det er for dårlig!

REGJERINGEN VAR raskt ute med å oppnevne en koronakommisjon som skal granske håndteringen av pandemien. Kommisjonen har blitt kritisert for å mangle medlemmer med førstehånds erfaring fra helsekrisen vi står oppe i. Det har blant annet fått to professorer og en instituttleder innen sykepleieutdanning til å ta til orde for en egen «frontlinjekommisjon», hvor blant andre helsearbeidere og pasientorganisasjoner skal evaluere det som har skjedd under koronakrisen.

DE TRE akademikerne skal ha ros for at de faktisk husket å nevne bioingeniørene blant de som må ha plass i en slik kommisjon. Det sier også noe om hvor gjemt og glemt de medisinske laboratoriene ofte blir, når man hever øyenbrynene over noe så selvfølgelig som at bioingeniørperspektivet anses som viktig når man skal se kritisk på pandemiberedskap.

ALL ÆRE til sykepleiere og leger, som hver dag spiller en helt avgjørende rolle i helsetjenesten, og som – særlig i sykepleiernes tilfelle – virkelig har fått skinne i offentligheten denne våren. Men helsetjenesten består av et mylder av små og store yrkesgrupper, og uten hele teamet i ryggen er det begrenset hva selv de dyktigste og mest spesialiserte sykepleiere og leger får utrettet. Det må ingen glemme.

NÅR INFEKSJONSSYKDOMMER skal bekjempes er laboratoriene så til de grader i førstelinjen. Faktisk er beredskap, kapasitet, kvalitet og bemanning i medisinske laboratorier avgjørende for raskest mulig å få kontroll på epidemier og hindre at belastningen på spesialisthelsetjenesten blir for stor.

DET ER VIKTIG at yrkesgruppene i helsetjenesten står sammen og ser helheten – og ikke bare sitt eget ansvarsområde – når de skal fremme krav og forslag om forbedringer etter pandemien. Og organisasjonene som lettest blir hørt i samfunnsdebatten bør bidra til å løfte frem innspillene fra sine kolleger, i yrkesgrupper som ikke like lett når opp på politikernes dagsorden.

DET TYNGSTE ANSVARET ligger likevel hos regjeringen. Bent Høie! Når bioingeniørene vil ha noen minutter av din tid til å snakke om pandemien, må du lytte. Blir ikke laboratoriene hørt nå, vil Norge ikke være godt nok forberedt den dagen neste krise treffer oss.

Stikkord:

BFI, Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2