Bekymringsmelding til Høie: Trenger flere bioingeniører og må sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

NITO har sendt brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie om utfordringer knyttet til covid-19-testing. Bildet viser Høie under åpningen av Bioingeniørkongressen i 2016. Arkivfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Bekymringsmelding til Høie: Trenger flere bioingeniører og må sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Publisert

Endret

I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie retter NITO søkelyset mot flere utfordringer som bioingeniørene møter i forbindelse med covid-19-pandemien:

  • Bemanning: Selv om samfunnet nå åpnes opp igjen, er innsatsen mot viruset langt fra over. Bioingeniørene som tester for covid-19 har jobbet både dag, kveld og natt. Helseforetakene må ansette flere bioingeniører, slik at det sikres tilstrekkelig bemanning på lang sikt.
  • Smittevern: NITO har fått meldinger fra bioingeniører som er bekymret for smittevernet når de har pasientkontakt eller analyserer prøver. Gjenåpnngen av Norge vil øke smittetrykket. Myndighetene må sørge for nok smittevernutstyr og kontinuerlige risikovurderinger, slik at bioingeniørene kan føle seg trygge på jobb.
  • Utstyr og logistikk: Testkapasitet er mer enn hvor mange prøver et instrument kan analysere. Uten god logistikk og nok ressurser før prøvene når analysemaskinene, får man ikke utnyttet kapasiteten. Det må også sikres et nasjonalt reservelager av reagenser og forbruksartikler, og det må legges planer for bemanning og kompetanseutvikling.
  • Handlingsrom i kriser: Norge er blant landene som har testet flest per innbygger. Det var blant annet takket være bruken av in-house PCR-tester. Den kommende loven om medisinsk utstyr må gjøre det mulig for laboratoriene å fortsatt utvikle og bruke in-housetester i en så stor skala som en pandemi krever.

Les hele brevet her:

Fire-utfordringer-knyttet-til-covid-19-testing.pdf (81 KB)

Les også:

Nå må standarden settes for godt koronasmittevern

Covid-19: Bioingeniører må sikres et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø

Stikkord:

BFI, Coronavirus, COVID-19, NITO, SARS-CoV-2