Du kan gjøre en forskjell: Bruk stemmeretten, still til valg!

Fra redaksjonen

Du kan gjøre en forskjell: Bruk stemmeretten, still til valg!

BFI er et demokrati og til høsten er det valg igjen. Vet du som er medlem hvor stor mulighet du faktisk har til å påvirke organisasjonen og hvem som skal styre den?

Publisert

Endret

PARTIER, LAG og foreninger har gjerne en valgkomité som innstiller kandidater. Så avgjør delegatene på et landsmøte eller årsmøte hvem som blir valgt.

NÅR BFI-medlemmene velger nytt fagstyre og nytt yrkesetisk råd, skjer det i en helt flat struktur. Hvem som helst kan stille til valg, og alle medlemmene kan stemme ved valget. Veien til makt og innflytelse i organisasjonen kan være kort. Likevel er det gjerne få kandidater og relativt lav valgdeltakelse. Hvorfor?

FAGSTYRET er BFIs øverste organ. Hvis du har meninger om helse- og sykehuspolitikk, bioingeniørenes plass i helse-Norge og hvordan BFI best mulig kan jobbe til yrkesgruppens beste, er fagstyret en plattform hvor du kan gjøre en forskjell. Når NITO gir innspill til regjeringens helsepolitikk, er fagstyret én av premissleverandørene.

YRKESETISK råd planlegger og gjennomfører etikkurs, behandler spørsmål fra medlemmene og skriver den faste etikkspalten i Bioingeniøren. Rådet er navet i det hjulet som er bioingeniørenes yrkesetikk.

ET LEVENDE organisasjonsdemokrati krever deltakelse: Bruk stemmeretten ved høstens valg! Har du saker og meninger du brenner for? Da oppfordrer vi deg til å stille som kandidat. Det blir ikke et velfungerende demokrati hvis ikke velgerne har flere alternativer å velge blant.

Les også:

De vil ha DEG som kandidat til fagstyret

Stikkord:

BFI, Fagstyret, Valg, Yrkesetisk råd