De vil ha DEG som kandidat til fagstyret

Rekrutteringskomiteen skal bidra til at flere bioingeniører stiller til valg. Fra venstre: Trude Steinsvik, Marie Nora Roald, Teresa Knutsen og Grethe Mortensen Brobakk. Foto: Svein A. Liljebakk

Aktuelt

De vil ha DEG som kandidat til fagstyret

Eller som mulig nytt medlem i yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Til høsten er det valg i BFI. Trude Steinsvik, Teresa Knutsen, Marie Nora Roald og Grethe Mortensen Brobakk utgjør BFIs rekrutteringskomité, som har fått i oppgave å sikre at det er nok kandidater til valget på nytt fagstyre og yrkesetisk råd.

- Det bør være så mange kandidater at medlemmene av BFI har et reelt valg, sier Roald.

Det er ingen selvfølge. Ved de siste valgene har det ikke vært veldig hard konkurranse om de 11 vervene.

 • 2007: 10 kandidater til fagstyret, 5 til yrkesetisk råd. 15 totalt.
 • 2010: 9 til fagstyret, 5 til yrkesetisk. 14 totalt.
 • 2013: 10 til fagstyret, 6 til yrkesetisk. 16 totalt.
 • 2016: 8 til fagstyret, 5 til yrkesetisk. 13 totalt.

Ved samtlige valg var det kun én kandidat til hvert av vervene som fagstyreleder, nestleder i fagstyret og leder av yrkesetisk råd.

- Delta – som velger og kandidat!

- Det er lett å stemme og lett å bli kandidat. Hvis du vil stille til valg trenger du bare å få to BFI-medlemmer til å nominere deg eller ta kontakt med rekrutteringskomiteen, understreker Roald.

Selve valget skjer elektronisk, og alle kandidatene blir grundig presentert i Bioingeniørens papirutgave og nettutgave på forhånd. Ved forrige valg fikk kandidatpresentasjonene på bioingenioren.no flere tusen klikk. Likevel er valgdeltakelsen lav. Kan det skyldes fravær av konfliktsaker som skaper engasjement, få kandidater eller at mange ikke helt vet hva BFIs styrende organer gjør? Forklaringene kan være flere.

De fire i rekrutteringskomiteen er opptatt av at bioingeniører ikke må legge lista for høyt når de vurderer å stille til valg. Engasjement er den viktigste kvalifikasjonen, mener de. Hvis du er opptatt av fag eller etikk og vil være med på å påvirke utviklingen, bør du stille.

- Nyvalgte medlemmer får opplæring. Ikke tenk at du ikke er flink nok eller at noen andre sikkert passer bedre, understreker de.

Hva gjør fagstyret og yrkesetisk råd?

Fagstyret er BFIs øverste organ og består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Noen av fagstyrets oppgaver er å bestemme hva som skal være BFIs satsingsområder, gi innspill til politiske høringer og delta i internasjonalt arbeid. Medlemmene skal også fronte saker i media og skrive fagstyrets faste spalte i Bioingeniøren.

Yrkesetisk råd planlegger og gjennomfører etikkurs og gir råd og veiledning om yrkesetiske spørsmål. Rådet har en leder, tre medlemmer og et varamedlem. Medlemmene skriver en fast etikkspalte i Bioingeniøren. Rådet skal fronte saker i media, gi høringsinnspill og behandle spørsmål fra medlemmene av BFI.

Valgperioden for fagstyret og yrkesetisk råd er tre år.

 • Vår 2019: Medlemmene får informasjon om valget gjennom e-post, BFIs nettsider og Bioingeniøren.
 • 23. juni: Frist for å nominere kandidater til fagstyret og yrkesetisk råd.
 • August / september: Kandidatene blir presentert i Bioingeniøren.
 • 4. oktober: Fra denne datoen kan du stemme. Valget skjer på nett.
 • 1. november: Siste frist for å stemme.
 • November: Opptelling og presentasjon av resultatet.
 • Januar 2020: Nytt fagstyre og nytt yrkesetisk råd tiltrer.

Stikkord:

BFI, Valg