Tar du den, så tar du den!

Illustrasjonsfoto: Tomas Moss, tomas@icu.no

Fra redaksjonen

Tar du den, så tar du den!

«Vi løper rundt med høye skuldre og er usikre på om vi klarer å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet», skriver to bioingeniører i et debattinnlegg i februarutgaven av Bioingeniøren.

Publisert

Endret

De forteller om en heseblesende arbeidsdag med stadig økende prøvemengde, rekvirenter som skal ha flere analyser og raskere svar, dager uten pauser og uten tid til å skrive avvik. Og de utfordrer bioingeniører i resten av landet til å fortelle om egne erfaringer – og dele eventuelle gode løsninger.
Vi håper mange tar dem på ordet og skriver!

VI HAR TJUVSTARTET og spurt et titalls NITO-tillitsvalgte om ståa hos dem. Alle som svarte, sier ja, de kjenner seg igjen i debattinnlegget. Det er den samme gamle leksa over hele fjøla; aktiviteten øker og siden det ikke tilføres nye stillinger, skal det jobbes enda raskere – enda mer effektivt. Tar du den, så tar du den!

Det kan hende at det rett og slett er behov for flere stillinger!

HELSEMINISTER BENT HØIE sa i sykehustalen sin for 2018 at produktiviteten skal økes, ikke ved å løpe fortere, men gjennom bedre ledelse. Det finnes sikkert ledere som bør bli flinkere til å planlegge og styre sine ansatte, men sannsynligvis finnes det minst like mange som mener at de både planlegger og styrer, men at det er en grense for hvor produktive de ansatte kan bli.

FORFATTERNE AV LESERINNLEGGET anklager da heller ikke sine nærmeste ledere. Tvert imot. De skriver: «Det kan oppleves som at bioingeniørene roper høyt ut sin ytterste nød til en ledelse som er bundet på hender og føtter og som må bruke tiden sin til å innhente personell til ledige vakter».

SÅ DA BLIR DET Å SPILLE BALLEN tilbake til Høie og be ham være mer konkret. Hvilket ledelsesnivå er det han henvender seg til? Har han forslag til tiltak? For det er ingen automatikk i at «nye måter å tenke» og «bedre planlegging» løser problemene som de to bioingeniørene beskriver. Det kan hende at det rett og slett er behov for flere stillinger!

DET HØRER MED til denne historien at debattinnlegget ble forsøkt stoppet av klinikkledelsen ved sykehuset der de to bioingeniørene jobber. De sendte det derfor videre til NITOs konserngruppe for Helse Sør-Øst. Tillitsvalgt der signerte og sendte det videre til oss. «Det er veldig ugreit at ledelsen forsøkte å stilne denne debatten», slår hun fast.
Vi er hjertens enig.

Les mer:

Arbeidspresset er alt for høyt - nå må vi bioingeniører ta debatten!

Bioingeniører skrev om arbeidspress, ble forsøkt stoppet av ledelsen

- Arbeidsdagen er en overflow av prøver

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Ytringsfrihet