Lik lønn for sammenliknbart arbeid!

Illustrasjon: iStockphoto

Fra redaksjonen

Lik lønn for sammenliknbart arbeid!

Skal lønnsgapet mellom typiske kvinne- og mannsyrker bli mindre - og etter hvert forsvinne - må Spekter faktisk anerkjenne at forskjellene finnes – og gjøre noe med dem.

Publisert

Endret

INGEN BOMBE AKKURAT, det vi formidler i hovedsaken i dette nummeret. At bioingeniører tjener atskillig mindre enn andre NITO-ingeniører, er gammelt nytt.

VI ER MIDT inni et hovedoppgjør og mange håper på et resultat som monner. Dessverre tilsier mange års erfaring at det neppe blir noe å juble over. Bioingeniørenes lønnsutvikling har tradisjonelt fulgt de andre kvinnedominerte gruppene innen helse – ikke ingeniørene.

NITOs TROND MARKUSSEN og Brynhild Asperud oppfordrer bioingeniørene til å bli tøffere når de forhandler. Spesielt når de takker ja til nye stillinger. Der er det en markant forskjell mellom «gutte-» og «jenteyrkene», hevder de.

DET ER HELT SIKKERT sant. Men det er også sant at motparten ikke tar lønnsforskjellene på alvor. Ferske tall fra NITO (egenrapporterte) viser at mens «andre» ingeniører på sykehus i snitt tjener 570 000 i året, tjener bioingeniørene 493 000. Likevel hevder Spekters Stein Gjerding at «det ikke er store lønnsforskjeller mellom bioingeniører og ingeniører i sykehusene».

SKAL LØNNSGAPET mellom typiske kvinne- og mannsyrker bli mindre - og etter hvert forsvinne - må Spekter faktisk anerkjenne at forskjellene finnes – og gjøre noe med dem.

Les mer:

Bioingeniørene tjener minst av alle NITO-ingeniører

Finnmark har landets best betalte bioingeniører

Stikkord:

Lønn, NITO