Finnmark har landets best betalte bioingeniører

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Finnmark har landets best betalte bioingeniører

Det skyldes både ren nødvendighet og vellykket forhandlingsstrategi, mener foretakstillitsvalgt Espen Kummeneje.

Publisert

Endret

Han er ikke overrasket over at Finnmarkssykehuset, med sine 34 bioingeniører, ligger på toppen av NITOs lønnsstatistikk for yrkesgruppen.

- Lønnsmodellen fungerer nok bedre hos oss enn hos mange andre. Med så få ansatte er det lett å ha oversikt og følge med på lønnsutviklingen til hver enkelt, sier han.

I tillegg har arbeidsgiver vært villig til å prioritere lønn – rett og slett fordi folk ikke nødvendigvis står i kø for å jobbe i Finnmark.

Espen Kummeneje, foretakstillitsvalgt for NITO i Finnmarkssykehuset. Foto: Privat

- Vi er nødt til å ligge blant de beste startlønningene i landet. Per i dag er den på minimum 422 000 kroner. Selv da er det vanskelig å skaffe bioingeniører. Det er stor utskifting. Folk kommer hit og jobber noen år, får fylt på CV-en og kvittet seg med studielån, og så drar de igjen, forteller Kummeneje.
Det er økonomiske fordeler knyttet til å ta arbeid lengst nord i Norge, både skattefradrag og ettergivelse av studielån. Men det er ikke nødvendigvis nok til at «søringer» blir værende for godt.

Går for prosenttillegg

Strategien til NITO i Finnmarkssykehuset har vært å satse på å få opp grunnlønna, og la ansiennitet og andre tillegg regnes i prosent av grunnlønn.

- Det gir bedre uttelling enn å avtale tillegg i kroner og øre. Slike tillegg kan lett bli statiske. Over tid blir de spist av inflasjonen, mener Kummeneje.

I Finnmarkssykehuset har bioingeniørene en ansiennitetsstige som garanterer rask lønnsutvikling de første fem årene man er ansatt i helseforetaket. Etter ett år øker grunn-lønna med fire prosent. Etter tre år øker den med tre prosent og etter fem år øker den på nytt med tre prosent.

Tillegget for arbeid på ettermiddag, kveld og natt er på 41 prosent av grunnlønna. Det eneste tillegget som fortsatt er i kroner og øre er 80 kroner per time for arbeid lørdag og søndag. Kummeneje ser gjerne at det også erstattes av en prosentsats.

Per i dag tjener en bioingeniør i grunnstilling i Finnmarkssykehuset cirka 462 000 kroner i gjennomsnitt, før tillegg. Med tillegg vil lønna i snitt være i overkant av 540 000.

Fører reelle forhandlinger

I motsetning til hva tillitsvalgte ved flere andre helseforetak opplever, mener Kummeneje at NITO får gjennomført reelle lokale lønnsforhandlinger i Finnmarkssykehuset. De sene-re årene har han opplevd tonen i forhandlingene som god, og med rom også for uformell prat mellom partene for å kunne sondere terrenget frem mot en løsning.

Les mer:

Bioingeniørene tjener minst av alle NITO-ingeniører

Lik lønn for sammenliknbart arbeid!

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO