Ta tastaturet fatt - skriv om faget ditt!

Tastatur

Aldri før har så mange bioingeniører skrevet faglig, men fortsatt mener jeg at vi kan bli enda bedre i å ta hånd om egen forskning, skriver Kirsti Berg. Illustrasjon: iStockphoto

Fra redaksjonen

Ta tastaturet fatt - skriv om faget ditt!

Det er kjempeviktig at bioingeniører skriver om sitt eget fag. Dette har vært et mantra for meg hele perioden jeg har vært ansatt som vitenskapelig redaktør, skriver Kirsti Berg.

Publisert

Endret

Jeg har skrevet og holdt innlegg på ulike møter og på arbeidsplasser rundt omkring i det ganske land, for å få bioingeniører til å ta tastaturet fatt.

Og det er ikke bare vitenskapelige artikler jeg har reklamert for, selv om det kanskje har vært en underliggende agenda. Vi får ofte inn artikler som ikke fyller kravene til en forskningsbasert studie, men som beskriver en virkelighet. Og det er viktig! Som for eksempel et tverrfaglig samarbeid mellom bioingeniørstudenter ved NTNU Ålesund og ernæringsfagstudenter ved Universitetet i Bergen, slik vi presenterte for et par nummer siden.

Eller som en artikkel i dette nummeret. I den forteller studenter fra Høgskulen på Vestlandet hvordan de etablerte metoder til bruk i et helt nytt kurs for studentene som kommer etter dem. Begge disse artiklene er basert på bacheloroppgaver. Det er «FAG i praksis»!

Hvis ikke vi bioingeniører tar penna eller tastaturet fatt, så kan vi heller ikke klandre andre som hevder at vi ikke har et eget fag.

Vi verken kan eller skal presentere alle bacheloroppgaver i Bioingeniøren, men når noen tenker nytt og annerledes er det flott at andre kan få lese om det - og kanskje la seg inspirere. Å dokumentere det man har gjort i et bachelorprosjekt og dele det med andre er viktig for kunnskapsflyten. Å bruke studenter til å utforske en problemstilling kan dessuten være en viktig inngangsport for å sette i gang en forskningsbasert studie, som kan munne ut i en vitenskapelig artikkel. Men det krever grundig planlegging fra starten av.

Aldri før har så mange bioingeniører skrevet faglig, men fortsatt mener jeg at vi kan bli enda bedre i å ta hånd om egen forskning. Hvis ikke vi bioingeniører tar penna eller tastaturet fatt, så kan vi heller ikke klandre andre som hevder at vi ikke har et eget fag. Da kan vi heller ikke klage hvis andre yrkesgrupper kommer inn og tar over deler av faget vårt.

Stikkord:

Bacheloroppgave, Forskning, Publisering, Tidsskriftet Bioingeniøren