Dere er på nett!

Illustrasjon: iStockphoto

Illustrasjon: iStockphoto

Fra redaksjonen

Dere er på nett!

Eller rettere sagt, atskillig flere av dere er på nett med Bioingeniøren enn for tre år siden. 

Publisert

Endret

VI HAR NYLIG gjennomført en leserundersøkelse. Den forrige var i 2014. Slike undersøkelser er helt nødvendige for å vite hvor vi har dere. Hva liker dere best å lese? Er dere fornøyd med innholdet? Med layouten? Savner dere noe?

SVARENE noen av dere ga oss i mai/juni (vi hadde ønsket oss mange flere svar!), var beroligende lesing for oss i redaksjonen. Dere er fornøyde med det meste. Men noen tips til endring og forbedring fikk vi likevel. Mange ønsker mer stoff om lønn, tariff og arbeidsmiljø – og arbeidsplassreportasjer. Temaer som går rett inn i hverdagen deres, med andre ord. Det skal vi merke oss og gjøre noe med.

DET VIKTIGSTE målet med undersøkelsen var likevel å sjekke lesevanene deres på papir og nett. Vi lever i digitaliseringens tidsalder og mange tidsskrifter og aviser produserer mer på nett og mindre på papir. I Bioingeniøren gjorde vi en forsiktig omlegging i 2014. Da gikk vi fra 11 til 10 papirutgaver årlig. Nå vurderer vi en ny reduksjon i 2018 fra 10 som vi har nå, til ni. Det vil gi oss mer tid til å lage god journalistikk, både for nett og papir.

UNDERSØKELSEN viser at vi har dere med på en slik omlegging. Vi spurte nettopp om Bioingeniøren kan ha færre og fyldigere papirutgaver og bruke nettet mer aktivt mellom utgivelsene. Bare 16 prosent svarte nei. På den annen side; bare ni prosent svarte ja til å legge ned papirutgaven og kun satse på nett.

VI FIKK MANGE detaljerte råd. Det viktigste jeg som redaktør har lært av undersøkelsen er at dere fortsatt vil ha Bioingeniøren på papir, ikke minst vil dere helst lese fagartiklene der. Men dere er enige med oss i redaksjonen i at det er fornuftig å satse litt mer på nett - på bekostning av papir.

Så da blir det nok slik!

Les også:

Stadig flere leser Bioingeniøren på nett

Stikkord:

Tidsskriftet Bioingeniøren