Grønt sykehus? Det skulle bare mangle!

Fra redaksjonen

Grønt sykehus? Det skulle bare mangle!

I år vil målet om at alle landets helseforetak skal være miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden bli nådd.
Enda en standard å forholde seg til. Har ikke sykehusene viktigere ting å gjøre?

Publisert

Endret

Betyr enda en standard mer byråkrati og skjemavelde? Blir det mindre tid til å behandle pasienter?

Det vil kanskje enkelte hevde. Men som det ganske riktig blir påpekt i artikkelen «Sykehusene tar miljøet på alvor», er miljøvern også folkehelsearbeid. Og hva er da mer naturlig enn at sykehusene tar en aktiv rolle i arbeidet for et helsefremmende miljø?

Dessverre er det ikke selvsagt at det skjer. Som det fremgår av artikkelen, havner ikke miljøvern automatisk høyt på helseforetakenes prioriteringsliste. Det er så mye som er viktig, så mange investeringer som skulle vært gjort.

Da kan det være greit å ha regler om at man skal lete aktivt etter alternativer til skadelige kjemikalier, finne praktiske rutiner for kildesortering og alle andre små og store grep som kan tas. Har man et velfungerende system for kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøvennlighet, kan man oppnå betydelige resultater.

Et eksempel fra Stavanger universitetssjukehus illustrerer hvor lite som skal til på en så stor arbeidsplass som et sykehus:
To prosent økning i kildesorteringen utgjorde hele 97 tonn avfall.
Det er bare å gå i tenkeboksen – hvordan kan din arbeidsplass bli mer miljøvennlig?

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Kjemikalier, Miljø