Tomme poser-mette nordmenn

Fra redaksjonen

Tomme poser-mette nordmenn

Tom blodpose på forsiden til Bioingeniørens februarutgave. Et trist syn, hvis posen forblir tom. Den symboliserer nemlig blodgivere som uteblir fra den avtalte timen.

Publisert

Endret

Blodgivere som uteblir fra avtalt time er temaet for den vitenskapelige artikkelen i Bioingeniøren denne gang.
Artikkelen er skrevet av fagfolk ved Blodbanken på Ahus. De opplevde at blodgiverne stadig uteble, og hadde behov for å finne årsaken.

Forskere fant ut at yngre blodgivere uteblir atskillig hyppigere enn eldre. De fant også ut at årsakene var avhengig av kjønn. Mens kvinnene oppga sykdom som desidert viktigste grunn, var tidspress like viktig for menn.

Sannsynligvis håpte forfatterene å finne årsaker som de kunne bruke til noe – som kunne hjelpe dem til å gjøre noe med problemet. Det gjorde de ikke. Årsakene var stort sett private, og ikke noe blodbankene kunne få gjort noe med.

Det kan se ut som om blodgiverne rett og slett er blitt mindre pliktoppfyllende og mindre høflige (for det er uhøflig ikke å si i fra når man bryter en avtale).

Den tomme posen kunne også symbolisert det triste faktum at nordmenn ligger helt på bunn i Europa når det gjelder blodgivning. Kun to prosent av oss gir blod. De fleste andre land ligger skyhøyt over oss.

Så hva skjer? Er vi virkelig blitt så uhøflige, mette og usolidariske som det kan se ut som?
Noen burde gå inn i materien og finne de dypere årsakene.
Vi kommer nemlig fortsatt til å trenge blod.