Se til Island!

Fra redaksjonen

Se til Island!

Streik er ikke noe man griper til med letthet. En uskyldig tredjepart vil ofte bli rammet og langvarig konflikt krever både kampmoral og velfylt streikekasse.

Publisert

Endret

I helsesektoren innebærer streik en balansegang mellom hensyn til liv og helse, og behovet for å føre effektiv arbeidskamp. Helsepersonell kan selv være ambivalente, fordi de tenker på pasientene. Det kan også bli forventet at de skal sette «kallet» først. Men helsepersonell har rett til å stå på krava som alle andre. Også «engler i hvitt» har huslån og strømregning.

7. april gikk islandske bioingeniører ut i streik. Da Bioingeniøren besøkte Reykjavik i juni, hadde konflikten vart i hele ni uker! Den omfattet et stort antall offentlig ansatte, og i slutten av mai ble det også streik blant sykepleierne.

Finanskrisen i 2008 rammet Island knallhardt. Landet er i en annen økonomisk situasjon enn Norge. Men kravene fra de streikende kunne vært fremført her hjemme: Mer i lønningsposen til bioingeniører, sykepleiere og andre høgskoleutdannede i offentlig sektor. Høyere utdanning skal lønne seg!

Bioingneiørene vi møtte var bekymret over prøver som ikke ble analysert, men støttet helhjertet opp om streiken. De føler at arbeidet deres ikke blir verdsatt og syntes det var på tide å sette foten ned.

Helsepersonell har rett til å stå på krava.

13. juni la det islandske Alltinget ned forbud mot videre streik. Men de streikende, inkludert bioingeniørene, fikk markert seg tydelig i offentligheten mens konflikten pågikk. Og siste ord er ennå ikke sagt i kampen mellom arbeidstakerne og staten, les mer om streiken.

Ved fjorårets tariffoppgjør var norske bioingeniører visstnok nærmere streik enn på lenge, på grunn av uenighet om arbeidstiden. Skulle det bli nødvendig å hente frem streikevåpenet ved kommende oppgjør, kan det nok være mye å lære av konfliktvante kolleger på øya i vest.

Stikkord:

Arbeidsliv, Island, Lønn