#metoo: Vi skal IKKE være overbærende!

Foto: iStock Photo.

Debatt

#metoo: Vi skal IKKE være overbærende!

Vi må tåle at pasienter er uvennlige og sure, men vi skal ikke finne oss i at de trakasserer oss på grunn av kjønn eller etnisitet.

Publisert

Endret

#Metoo har satt seksuell trakassering på dagsorden. Det er bra, for det er på tide at alle nå blir klar over at det er et stort problem og at det foregår overalt i samfunnet - også i helsevesenet. Enda viktigere er det nå å bidra til å endre holdninger for å redusere dette «utysket».

Blir bioingeniørene trakassert av pasienter?

I sitt etikkinnlegg i Bioingeniøren 2 2018  skriver Kjetil Jenset at seksuell trakassering er «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom».

Pasienter har ikke rett til å behandle helsepersonell respektløst selv om de er syke. 

Vi har ulike grenser for når vi føler oss krenket, men ingen er i tvil om når de selv blir trakassert. Det gjør vondt. Jeg føler selv ubehag når pasienter klapser meg på rompa, stryker meg lett over brystene eller kommer med slibrige bemerkninger. Selv om møtene mellom pasienter og bioingeniører ofte er korte, så hender det at vi blir seksuelt fornærmet.

Hvordan skal vi reagere?

Tove Johnsen skriver på Bioingeniørens Facebook-side (gjengitt på side 31 i Bioingeniøren 3 2018) at «overbærenhet er også en måte å reagere på». Det er jeg helt uenig i. Pasienter har ikke rett til å behandle helsepersonell respektløst selv om de er syke. Vi må si ifra til vedkommende som klyper oss i rompa at dette er uakseptabelt. Hvis vi ikke reagerer så aksepterer vi stilltiende en seksuell trakassering som høyst sannsynlig vil fortsette. Vi sender et signal til medpasienter, kollegaer og avdelinger om at det er greit å oppføre seg slik. Den som trakasserer vet ikke alltid hvor grensen går og trenger hjelp for å endre oppførsel. Alle må bidra til en holdningsendring slik at ingen, uansett kjønn, blir behandlet respektløst.

Gjensidig respekt

Vi må tåle at pasienter er uvennlige og sure, men vi skal ikke finne oss i at de trakasserer oss på grunn av kjønn eller etnisitet. Helsepersonell skal behandle pasientene med respekt, toleranse og empati. Selv om det ikke finnes regler for det, forventer vi at pasientene har folkeskikk og møter oss med respekt. Respekt mellom bioingeniør og pasient bør gjelde begge veier. Heldigvis er de aller fleste «pasientmøtene» hyggelige og positive.

 Les også:

#metoo tvinger fram tiltak også i helse-Norge

Stikkord:

Arbeidsmiljø, Etikk, Samfunn, Yrkesetikk