3/18: Sædanalysen

3/18: Sædanalysen

Publisert

Endret

Bioingeniøren 3 2018.pdf (2 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Vestre Viken fikk pålegg fra Arbeidstilsynet, nå ansetter helseforetaket flere bioingeniører

8. "Å jobbe i sykehus er ingen rosenhage"

10. Strake veien mot norsk autorisasjon

12. Autorisasjon for utenlandske bioingeniører: En vanskelig og langvarig prosess

15. Klar for død og fordervelse

Fag

18. IVF-bioingeniørene skaper liv - hver dag

22. Oversiktsartikkel: Sædanalysen

28. Prøvesvaret: Kikhoste - med slektninger

Bioingeniøren 3 2018
Bioingeniøren 3 2018

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Det er bioingeniørene som skaper liv

5. Fra redaksjonen: Gi dem en sjanse!

6. Fag og forskning

28. Debatt: Flytt ressurser fra administrasjon - til produksjon

29. Ytring: Det er stort behov for bioingeniørkompetanse i primærhelsetjenesta

30. Debatt: Ja takk til mer utdanning!

31. Kommentarfeltet

32. Tett på: Lene Uleberg Nerhus

34. Minneord: Hilde Herning

35. Kryssord

35. Bioingeniøren for 25 år siden

36. BFI Etikk: Mellomlederes lojalitetsdilemma

37. BFI Fagstyret mener: La oss samarbeide for å øke kvaliteten i primærhelsetjenesten!