Leger uten grenser vil ha bioingeniører!

Debatt

Leger uten grenser vil ha bioingeniører!

I Bioingeniøren spør John Olav Alvsvåg i et leserinnlegg om Leger uten grenser ikke anerkjenner bioingeniører, samt ytrer sin frustrasjon over mangelen på omtale av bioingeniører i sykehusutstillingen vår.

Publisert

Endret

Av Pia Fjellner, Leger uten grenser

Sykehusutstillingen har som formål å vise det medisinske miljøet i Skandinavia hvordan Leger uten grenser har utviklet seg faglig i løpet av de snart 50 årene vi har vært en medisinsk nødhjelpsorganisasjon. De fleste kjenner ikke til at mer enn halvparten av våre prosjekter er regulære sykehusprosjekter, da det stort sett er nødhjelpsintervensjoner som når ut i media. Utstillingen har som formål å vise fram de ulike tjenestene som tilbys, ikke å vise fram spennvidden i de ulike profesjonene som jobber for oss. Fysioterapeuter er for eksempel heller ikke nevnt i utstillingen.

Vi rekrutterer svært mange ulike yrkesgrupper og vi er enige i at navnet vårt i så måte virker snevrende. Heller ikke «Helsepersonell uten grenser», som det foreslås i leserinnlegget, vil favne bredt nok, da cirka halvparten av våre feltarbeidere tilhører ikke-medisinske yrkesgrupper.

Bioingeniører er satt i en samlekategori på vår nettside da de er en faggruppe vi har lettere for å rekruttere i andre land. Slik behovene er nå, må bioingeniører ha solid erfaring fra tropiske strøk med mikroskopering og andre manuelle metoder. De må også snakke fransk.

Bioingeniører som har kompetansen våre prosjekter trenger er hjertelig velkomne til å søke!

Les også:

Manglar Leger utan grenser erkjenning av bioingeniørar som faggruppe?