Bioingeniør – en yrkestittel under utvikling

Debatt

Bioingeniør – en yrkestittel under utvikling

I Bioingeniøren nr. 1 i år skriver Inger-Lise Neslein et innlegg hvor hun forklarer hvorfor hun mener at yrkestittelen bør endres fra bioingeniør til bioanalytiker eller biomedisinsk analytiker. Hun skriver godt, og hun har mange gode argumenter for hvorfor vi bør gjøre det. 

Publisert

Endret

BFIs fagstyre behandlet saken i høst etter innspill fra Rådgivende utvalg for patologi, og fagstyremedlem Kjetil Jenset skrev om den under «Fagstyret mener» i nummer 8 i fjor.

Det er riktig som Neslein skriver, at svært mange ikke vet hva en bioingeniør gjør, og at tittelen kanskje ikke gjenspeiler hva yrkesutøvelsen går ut på. Hun viser også til Bologna-prosessen, der de fleste europeiske land de senere år har endret både yrkestittel og navn på utdanningsprogrammene. Hun skriver dessuten at vi er i utakt med resten av Norden.

Alle disse argumentene var del av fagstyrets diskusjon før vi landet på det vedtaket vi fattet; at vi ikke vil jobbe for å endre yrkestittelen i inneværende fagstyreperiode (2017 – 19). Bioingeniørene er en liten yrkesgruppe og vi må jobbe for å få synliggjort og skaffe forståelse for hva kompetansen vår består av. Gjennom alle årene med bioingeniørtittelen har mange bioingeniører arbeidet jevnt og trutt for å skaffe en slik forståelse. Vi er nå en yrkesgruppe som tas med i de fleste fora og blir nevnt i de fleste sammenhenger innen helsetjenesten. Ja, det er mulig at mannen i gata ikke kjenner oss, men vil det endre seg om vi skifter navn til det samme som svenskene eller danskene? Vil folk flest kjenne oss bedre igjen i en av de titlene?

Bioingeniører har mange forskjellige arbeids- og ansvarsområder, utdanningen er stadig under utvikling, mange av oppgavene har utviklet seg fra å være manuelle til å være høyteknologiske. Riktig nok blir ordet «analyse» ofte brukt når kompetansen til bioingeniører skal beskrives, men er det likevel mer beskrivende enn ingeniør?

Hvis vi sammenlikner oss med de to største gruppene innen helsetjenesten, så kan vi fastslå at verken leger eller sykepleiere har endret navn, selv om det nok er mange sykepleiere som vil hevde at de ikke bedriver pleie.

BFIs fagstyre mener at vi ikke er modne for å skifte yrkestittel i dag. Men hvis vi i fremtiden skal gjøre det, bør vi gjøre det i takt med resten av Norden. Og da vil vi kanskje ikke komme utenom «analytiker», selv om det kan bli enda vanskeligere å få en forståelse innad i helsetjenesten om hva vi «egentlig» gjør.

Det som kunne vært interessant nå, var å få en føling med hva dere bioingeniører mener om endring av tittelen. Er dette noe BFIs fagstyre bør jobbe for (det er en omfattende prosess)? Eller lever vi godt med den tittelen vi har?

Yrkestittel-debatten:

Yrkestittelen bør være bioanalytiker eller biomedisinsk analytiker

Fortsatt bioingeniør!

Bioingeniørene skal fortsatt hete bioingeniører

Utvalg foreslår at bioingeniørene skifter navn

Stikkord:

BFI, NITO