Internasjonalt arbeid er et lederansvar

Norske deltakere på IFBLS-kongressen. Foto: Privat

Norske deltakere på IFBLS-kongressen. Foto: Privat

Fagstyret mener

Internasjonalt arbeid er et lederansvar

Det som skjer internasjonalt er med på å forme norsk helsepolitikk og teknologiutvikling. Det er en lederoppgave å holde seg faglig oppdatert og se ut over eget laboratorium. En god leder stimulerer de ansatte til å vokse faglig og være nysgjerrig.

Publisert

Endret

Av RITA VON DER FEHR, leder av BFIs fagstyre

Vel hjemme fra 33rd World Congress of Biomedical Laboratory Science (IFBLS 2018), som i år fant sted i Firenze, sitter jeg foran pc-en og skal skrive noen bevingede ord. Jeg forsøker å få orden på de mange inntrykkene som samlet gjør meg stolt av å være bioingeniør.

Mange sterke inntrykk

Det første og sterkeste inntrykket er det av Marie Nora Roald, tidligere rådgiver i BFI, i sitt siste oppdrag som president i IFBLS. Hun ledet generalforsamlingen og avsluttet med å gi presidentkjedet videre til nyvalgt president Anne Lindgren Berndt fra vår svenske søsterorganisasjon. Marie fortsetter to år til i rollen som Past President.

To workshops, den ene om bioingeniørrollen i fremtiden og den andre om etikk, gjorde sterke inntrykk. Dette viser at det er mange muligheter for bioingeniører til å komme med innspill som kan påvirke vår fremtid. Neste IFBLS-kongress skal være i København i 2020, det gir oss store muligheter til å være enda mer synlig.

Viktige møteplasser for nettverksbygging

IFBLS er i tillegg til å være en viktig faglig arena, en sentral møteplass og beslutningsforum for organisasjonens mange medlemmer. Temaet for Bioingeniørdagen de to kommende år ble vedtatt: Non-Communicable Diseases; The role of Biomedical Laboratory Scientist in detection, screening and treatment.

Mange viktige møter ble avholdt i Firenze, både med våre internasjonale kolleger og med NML, den nordiske organisasjonen. Foruten politikk ble det presentert en rekke interessante foredrag innenfor diagnostikk, etikk og undervisning, for å nevne noe. Dette gjør IFBLS til en viktig arena for internasjonal kompetansebygging. Jeg er spesielt stolt av å være norsk, når BFI kan slå følge med over 50 norske bioingeniører som stiller med flotte postere og foredrag. Det er alltid spennende og lærerikt å komme utenfor landets grenser for å se og høre om hva som skjer i resten av verden, og for å utvikle faget vårt sammen med andre nasjoner.

BFIs internasjonale arbeid gir motivasjon, bidrar til faglig utvikling og nettverksbygging. Samhold, faglig fellesskap og erfaringsutveksling er en viktig del av vårt faglige arbeid. Derfor benytter vi i BFI anledningen til å invitere NITO BFI-medlemmer til en felles aften når vi er på utenlandske kongresser.

Bare et par uker etter IFBLS reiste jeg og nestleder Lene Haugnæss i Bioingeniørfaglig institutts fagstyre sammen med to studenter for å delta på møte i den europeiske organisasjonen for bioingeniører, European Association for the Professions in Biomedical Science (EPBS). Møtet fant sted i Figueira da Foz i Portugal. Før møtet ble det sendt ut en spørreundersøkelse om hvordan undervisningen i de europeiske landene er bygget opp, både faglig og i praksis. Vi tok utgangspunkt i Ålesund, som vi ser på som en representativ utdanning for gjennomsnittet her i Norge. Diskusjonen i Portugal gir EPBS et grunnlag som fører oss et skritt nærmere en internasjonal harmonisering av utdanningsgrunnlaget for vår profesjonsutvikling.

Faglig utvikling og nettverksbygging er et lederansvar

Ledere har et ansvar for å holde seg selv oppdatert med hva som foregår faglig, helse- og næringspolitisk utenfor Norges grenser, fordi dette har en stor betydning for hvilke føringer som blir lagt for norsk helsepolitikk og teknologiutvikling. Det er en lederoppgave å se ut over eget laboratorium og stimulere de ansatte til å vokse faglig og være nysgjerrig.

Hjemme i Norge er det BFIs kurs, konferanser og arrangement, som Lederdagene, som er våre viktigste arenaer for nettverksbygging. Takket være de lederne som stiller opp i arrangementskomiteen gang etter gang, er Lederdagene en av de mest populære konferansene vi arrangerer.

Årets lederdager ble avviklet sammen med LAB 18 på Lillestrøm. BFI har vært en viktig samarbeidspartner med Lab Norge og Norges Varemesse helt fra planleggingen av det første Lab-arrangementet på Sjølyst i 1993. I år holdt BFI fem kurs i forbindelse med Lab 18: Lederdagene, Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier - Nettverkstreff og workshops, Intervju av blodgivere, Automasjon og IT i medisinske laboratorier og Patologi, og samlet 483 deltakere utenom kurskomiteene og sekretariatet.

Stikkord:

BFI, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), Kongress