Snart skal Lab-lederen sende stafettpinnen videre

Tore Flaatrud, Lab 18

Første dag av Lab 18 – den tiende labmessen i rekken – og Tore Flaatrud kan fornøyd konstatere at alt er på stell. I tre dager skal bransjen vise frem siste nytt av utstyr til potensielle kunder. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Snart skal Lab-lederen sende stafettpinnen videre

Tore Flaatrud skuer ut over 3000 kvadratmeter med siste nytt i laboratorieutstyr. Dette er trolig siste gang han står i spissen for Lab-messen.

Publisert

Endret

Men enn så lenge er det bare første dag av Lab 18, og i den store hallen har over 100 utstillere satt opp sine stands. I tre dager til ende kan besøkende, svært mange av dem bioingeniører, vandre på kryss og tvers og se hva bransjen har å by på.

Flaatrud kan tilfreds konstatere at nok en messe har fått en god start.

- Det er færre besøkende nå enn det pleide å være på de første messene, men leverandørene er likevel fornøyde. For de som nå kommer er her ikke bare for å kikke litt, de er genuint opptatt av å snakke med leverandørene og samle informasjon, forteller han.

25 år med labbransjen

Det hele begynte i 1990, med stiftelsen av Norske Laboratorieleverandørers Forening – senere Lab Norge. I 1993 ble den første Lab-messen arrangert, på Sjølyst i Oslo. Og året etter ble advokat Tore Flaatrud ansatt som sekretariatsleder. Han hadde bakgrunn fra lignende stillinger i bransjeorganisasjoner, samt Forbrukerrådet. De siste 25 årene har han vært laboratorieleverandørenes ansikt utad, ved siden av å drive egen advokatpraksis.

Forener krefter i Melanor

Men nå har 67-åringen begynt å tenke på pensjonisttilværelsen. Og Lab Norge skal forene krefter med Medtek Norge - en bransjeorganisasjon for leverandører av helse- og velferdsteknologi. Mandag 8. oktober fattet ekstraordinære generalforsamlinger i begge organisasjonene vedtak om fusjon.

Den sammenslåtte organisasjonen skal hete Melanor og blir operativ ved årsskiftet. Melanor vil, ifølge Medtek Norges nettsider, ha omtrent 150 medlemsbedrifter. Samlet omsetter de for cirka 12 milliarder kroner og sysselsetter rundt 3 000 personer i Norge.

Administrerende direktør Atle Hunstad i Medtek Norge skal lede den nye organisasjonen, men Flaatrud blir med i en overgangsfase. Han mener fusjonen vil styrke de to organisasjonene.

Skal bidra til god overgang

- Melanor får en større tyngde, som gjør det lettere å fremme saker og påvirke politiske beslutningsprosesser. Og et større sekretariat vil kunne gi mer omfattende medlemsservice i form av kurs, opplæring og juridisk bistand, påpeker Flaatrud.

- Lab Norge slår seg nå sammen med en klart større organisasjon. Er det ingen motforestillinger mot det?

- Jo, noen frykter at de kan «forsvinne» i en større organisasjon, og det var noen som stemte nei på generalforsamlingen. Jeg tenker at det er bra at den bekymringen blir synliggjort, det sender et signal om at man må passe på at alle blir ivaretatt i Melanor.

- Etter 25 år hos laboratorieleverandørene, hvordan blir det å takke for seg når du pensjonerer deg?

- Det blir nok litt rart. Jeg kommer til å savne dem. Men nå blir jeg jo en stund til, da, sier Flaatrud.
I forbindelse med overgangen til Melanor skal han i minst ett år jobbe med medlemsrådgivning og legge til rette for at medlemmene av Lab Norge føler seg hjemme og godt ivaretatt i den nye organisasjonen.

  • Arrangeres av laboratorieleverandørenes organisasjon, Lab Norge, i samarbeid med Norges varemesse på Lillestrøm.
  • Lab 18 gikk av stabelen 16. – 18. oktober.
  • 107 utstillere.
  • Cirka 3 000 besøkende.
  • Mange kurs, møter og konferanser blir lagt til messeuka. BFI arrangerte både lederdager, nettverkstreff for kvalitetsarbeid, blodbankkurs, patologikurs og kurs i automasjon og IT.
  • BFI-kursene hadde til sammen nærmere 500 deltakere.
Lab 18
Lab 18 på Lillestrøm hadde over 100 utstillere og 3 000 besøkende. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Fire fagbioingeniører fra Bærum sykehus var blant de nærmere 3 000 som besøkte Lab-messen.

Kristine Müller Fagerholt, Tonje Wøhni, Kari Henningsgård og Hilde Aarset hadde tatt turen for å holde seg orientert om hva som finnes i markedet for laboratorieutstyr.

- Vi går rundt og snakker med leverandørene. Det er alltid noe nytt, og det er spennende å se hva som kommer, forteller de.

Alle har vært på Lab-messen tidligere, Henningsgård også som utstiller.

Selv om det ikke er de som bestemmer hva sykehuset skal kjøpe inn, kan de komme med råd og forslag.

- Når vi er på en slik messe er det viktig å gå rundt og snakke med flere leverandører. Får man innspill fra mange, blir grunnlaget for å ta beslutninger bedre, mener de.

Kristine Müller Fagerholt (f.v.), Tonje Wøhni, Kari Henningsgård og Hilde Aarset, alle fra Bærum sykehus, tar en pust i bakken på veien fra stand til stand i messehallen.
Kristine Müller Fagerholt (f.v.), Tonje Wøhni, Kari Henningsgård og Hilde Aarset, alle fra Bærum sykehus, tar en pust i bakken på veien fra stand til stand i messehallen.

Alexander Høgmoen Åstrand (33) vant Lab Norges forskningspris for 2018.

Prisvinner Alexander Høgmoen Åstrand. Foto: Sven Otto Rømcke
Prisvinner Alexander Høgmoen Åstrand. Foto: Sven Otto Rømcke

Prisen ble delt ut på Lab 18 og består av et diplom og 100 000 kroner. Åstrand er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i organisk kjemi. Han har en ph.d. i legemiddelutvikling med utgangspunkt i kreft, overvekt/diabetes og antibiotikaresistens.

Åstrand arbeider ved Farmasøytisk institutt, UiO. Han vant prisen for å ha oppdaget en gruppe nye molekyler som blokkerer et viktig enzym i resistente bakterier. Dette enzymet finnes det ingen godkjente legemidler mot i dag, og spredningen av bakterier med denne resistensformen er økende.

Enzymet er avhengig av sink, og Åstrand har designet og syntetisert sinkbindende molekyler som får antibiotika til å virke igjen. Han har også vist at dette virker på mus som er smittet med resistente bakterier.

Lab Norges forskningspris retter seg mot unge forskere, under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innenfor naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier.

Stikkord:

Lab Norge