Ny jobb, nye verv og innovasjonsstøtte

Martin Petersen leder et prosjekt som har fått innovasjonsmidler, Marit Næss (oppe til høyre) er blitt biobankleder ved HUNT forskningssenter, Mona Pedersen Unnerud (nede til venstre) er oppnevnt til Sykehuset Østfolds kliniske etikk-komité og Elisabeth Lysaker er ny konserntillitsvalgt for NITO i Helse Sør-Øst.

Nytt om navn

Ny jobb, nye verv og innovasjonsstøtte

Publisert

Endret

Marit Næss begynte 1. mars i stillingen som biobankleder ved HUNT forskningssenter. HUNT står for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og Næss kom fra stillingen som laboratorieleder samme sted. Hun er bioingeniør og PhD-stipendiat i samfunnsmedisin, og disputerer i vår ved NTNU med avhandlingen “Intergenerational transmission of overweight and obesity in HUNT families”.

Mona Pedersen Unnerud er oppnevnt til Sykehuset Østfolds kliniske etikk-komité. Unnerud er leder for BFIs yrkesetiske råd, og jobber som fagansvarlig bioingeniør i blodbanken ved Sykehuset Østfold.

Klinisk etikk-komité er et tverrfaglig, rådgivende organ hvor vanskelige etiske dilemmaer kan drøftes.

Martin Petersen, seksjonsleder ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital, leder et prosjekt som har fått innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge.

Prosjektets mål er å lage «et nyskapende forskningsbasert digitalt hjelpemiddel for helsepersonell som rekvirerer laboratorietjenester». Det skal redusere både unødvendig ressursbruk og bruken av antibiotika. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om rasjonalisering av arbeidet med urinprøvene. Per i dag mangler 20 prosent av prøvene kliniske opplysninger.

Elisabeth Lysaker er ny konserntillitsvalgt for NITO i Helse Sør-Øst. Hun etterfølger Julie Dybvik i vervet. Lysaker er også foretakstillitsvalgt på Ahus og medlem av tariffutvalg NITO Spekter, Oslo og Akershus. Hun jobber som fagbioingeniør på seksjon for immunologi.

Tips oss!

Ny jobb, nytt verv eller fullført doktorgrad? Vunnet en pris? Fått et stipend? I denne spalten vil vi fortelle om det. Men da trenger vi også innspill fra leserne. Tips oss: svein.a.liljebakk@nito.no