NITOs hederstegn til fire bioingeniører

Tre av bioingeniørene som fikk hederstegn. Fra venstre: Grete Enge Garshol, Rita von der Fehr og Toril Østvold. Elise Vegsund var ikke til stede på kongressen. Foto: Kristoffer Moene Rød / NITO

Tre av bioingeniørene som fikk hederstegn. Fra venstre: Grete Enge Garshol, Rita von der Fehr og Toril Østvold. Elise Vegsund var ikke til stede på kongressen. Foto: Kristoffer Moene Rød / NITO

Folk

NITOs hederstegn til fire bioingeniører

Elise Vegsund, Grete Enge Garshol, Rita von der Fehr og Toril Østvold har fått NITOs hederstegn.

Publisert

Endret

Tildelingen fant sted på NITO-kongressen, lørdag 27.oktober. Bioingeniørene blir hedret for sin lange innsats som tillitsvalgte.

Grete Enge Garshol er konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge, Rita von der Fehr er konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst og Toril Østvold konserntillitsvalgt i Helse Vest. Elise Vegsund er foretakstillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal.

Hederstegnet gis av kongressen, etter innstilling fra et avdelingsstyre og hovedstyret.

Kongressen delte ut til sammen ti hederstegn. De øvrige mottakerne var Brynhild Asperud, Geir Bakken, Arnfinn Stensø, Morten Fossum, Per Luneborg og John Ivar Rygge.

Les også:

NITO-kongressen: Bevar sykelønnsordningen, nei til foretaksmodell for universiteter og høgskoler

Stikkord:

BFI, NITO