NITO-kongressen: Bevar sykelønnsordningen, nei til foretaksmodell for universiteter og høgskoler

NITOs hovedstyre, 2018 - 21

NITOs hovedstyre for perioden 2018 - 2021: Bak fra venstre: Trond Markussen, Kjell Ola Aamodt, Tom Helmer Christoffersen, Raymond Haugli, Harald Bruland, Tuan Williams. Foran: Brynhild Asperud, Kjetil Lein, Johanne Helene Størkersen, Toril Østvold, Hanne Marit Henriksen. Foto: Aurora Hannisdal / NITO

Aktuelt

NITO-kongressen: Bevar sykelønnsordningen, nei til foretaksmodell for universiteter og høgskoler

Klima og miljø, kompetanseløft for ingeniører og internasjonal solidaritet var også viktige saker da NITO-kongressen vedtok politikken for de kommende årene.

Publisert

Endret

Kongressen er NITOs øverste organ. 96 representanter fra 20 lokalavdelinger diskuterer og vedtar politikk og strategier. Hovedstyret velges av kongressen. NITO-kongressen 2018 ble arrangert 26. - 28. oktober på Fornebu.

Trond Markussen, som har vært NITO-president siden 2012, ble gjenvalgt av kongressen. Trude Skogesal tok ikke gjenvalg som visepresident, og ble erstattet av Kjetil Lein. Han er kommuneingeniør og har vært medlem av hovedstyret de siste seks årene.

Et signal til regjeringen

Arbeidstakere skal ikke bli dobbelt straffet ved sykdom; først gjennom selve sykdommen og så gjennom reduserte inntekter. Kongressen vil derfor bevare sykelønnsordningen og oppfordrer regjeringen til å ikke fremme forslag om endringer.

NITOs 1 000 medlemmer i universitets- og høgskolesektoren ønsker ikke foretaksmodell for sine arbeidsplasser. Kongressen sier derfor nei til foretaksmodellen som regjeringen ønsker å utrede.

Vil fremme etisk refleksjon

Utviklingen innen bioteknologi, gentesting og persontilpasset medisin tvinger frem debatt om etikk. Da er det bruk for ingeniører og teknologers faglige og etiske kompetanse. NITO mener at arbeidsgivere og studiesteder må legge til rette for opplæring i - og bruk av - etisk refleksjon.

Miljø, kompetanse og solidaritet

  • NITO vil at klima- og miljøspørsmål i større grad skal bli en del av trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Organisasjonen vil også vurdere hvordan tarifforhandlinger kan brukes for å gjennomføre miljø- og klimatiltak på arbeidsplasser.
  • Kongressen ønsker mer etter- og videreutdanning. Staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne må samarbeide om en kompetansereform for arbeidslivet.
  • Den humanitære krisen som følge av krigen i Jemen er nå akutt. Kongressen oppfordrer alle medlemmer til å gi en timelønn til nødhjelp i Jemen. Hjelpen anbefales gitt til Leger uten grenser, Norges Røde Kors eller Flyktninghjelpen.

Én bioingeniør ut, én inn

Ragnhild Brataker fra Sykehuset Telemark var i forrige valgperiode eneste bioingeniør i NITOs hovedstyre. Hun går nå ut, men inn kommer Toril Østvold, som også er bioingeniør – og konserntillitsvalgt i Helse Vest.

Les også: NITOs hederstegn til fire bioingeniører

Les mer om kongressen på www.nito.no/organisasjon/nito-kongressen/

Stikkord:

NITO