Margrete skal styrke bioingeniørenes politiske innflytelse

Folk

Margrete skal styrke bioingeniørenes politiske innflytelse

Bioingeniør med mangfoldig yrkesbakgrunn er BFIs nye politiske rådgiver.

Publisert

Endret

Margrete Tennfjord
Margrete Tennfjord har en mangfoldig bakgrunn som bioingeniør og selvstendig næringsdrivende med samfunnsengasjement. Nå skal hun jobbe for hele yrkesgruppens interesser, som politisk rådgiver i BFI.

Første oktober i år ble Margrete Tennfjord (50) en del av sekretariatet i Bioingeniørfaglig institutt – akkurat i tide til å kaste seg inn i arbeidet med å få frem bioingeniørenes syn på årets statsbudsjett. Som politisk rådgiver skal hun hjelpe BFI og NITO med å kjempe for yrkesgruppens interesser.

Bioingeniør og designer

Tennfjord har bioingeniørutdannelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun ble uteksaminert i 1992 og fikk jobb innen klinisk kjemi på Ullevål sykehus. Hun har også hatt en bioingeniørstilling tilknyttet Det norske beinmargsgiverregisteret, ved Immunologisk institutt på Rikshospitalet. Men mot slutten av 1990-tallet tok karrieren en helt annen retning.

- Jeg har alltid vært interessert i både realfag og kreative fag, og etter noen år som bioingeniør fikk jeg lyst til å bruke den kreative siden min, forteller Tennfjord.

Hun utdannet seg til grafisk designer og jobbet i mange år med magasinproduksjon og design av bøker, brosjyrer og logoer. Tennfjord har hatt flere designoppdrag for BFI, blant annet den visuelle profilen til NML-kongressen i Trondheim i 2013 og Bioingeniørkongressen i 2016.

Ved siden av at hun drev sitt eget designfirma, engasjerte Tennfjord seg i kampen for bedre velferdsordninger for små bedrifter. Det skjedde gjennom aksjonen og facebookgruppen "Selvstendige arbeidere krever like rettigheter", som hun var med på å starte.

Tilbake på lab – og så til BFI

Etter 15 år utenfor yrket gjorde hun i 2015 «comeback» i en spesialbioingeniørstilling innen preanalyse på Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus. Og nå ser hun frem til å gjøre en innsats for alle landets NITO-organiserte bioingeniører.

- Jeg har lenge tenkt at det kunne være spennende å jobbe i BFI, så da muligheten var der kunne jeg ikke la den gå fra meg, sier hun.

De første ukene har vært hektiske, innrømmer hun. Statsbudsjettet, digitalisering i helsevesenet, utformingen av NITOs helse- og utdanningspolitikk og det pågående arbeidet med retningslinjer for bioingeniørutdanningene er stikkord for hva en fersk rådgiver må sette seg inn i. I tillegg venter oppgaver som sekretær for Yrkesetisk råd i BFI og det rådgivende utvalget for utdanning (RUFUT).

Veteran takker av

Samtidig som Tennfjord mønstrer på, takker Patricia Ann Melsom av etter en lang karriere i bioingeniørenes tjeneste. Melsom var redaktør i Bioingeniøren i over 20 år, før hun i 2008 gikk over i en stilling som seniorrådgiver i BFI. Hun har også skrevet en bok om bioingeniørfagets historie i Norge, som ble utgitt i 2015. Nå blir hun pensjonist.

Stikkord:

BFI, NITO