Kvalitetssjef fikk kvalitetspris

Gunn BB Kristensen med pris.

Gunn BB Kristensen fikk LabQualitys "Quality Promotion Award" for 2017. Foto: Marie Nora Roald.

Folk

Kvalitetssjef fikk kvalitetspris

Gunn BB Kristensen ble hedret i Helsinki.

Publisert

Endret

Den tidligere lederen av Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) fikk pris for sitt omfattende arbeid med eksterne kvalitetsvurderingsprogrammer. Utdelingen fant sted under den årlige konferansen LabQuality Days, torsdag 9. februar. 

Mia Lindström, leder for LabQuality, sa at Kristensen har vært en sentral bidragsyter i det norske og nordiske miljøet i mange år.

LabQuality tilbyr programmer for ekstern kvalitetsvurdering til et stort antall kunder i en rekke land. LabQuality Days samler cirka 1000 deltakere, flesteparten fra vertsnasjonen Finland, men også cirka 100 internasjonale deltakere fordelt på rundt 30 ulike land.

Fra og med 1. januar i år ble NKK slått sammen med Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus). Under navnet Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (forkortelsen er fortsatt Noklus) tilbyr de nå sine tjenester til hele helsevesenet.

Kristensen er etter sammenslåingen leder for Seksjon sykehuslaboratorier i Noklus.

Vil du vite mer? Her er en artikkel om sammenslåingen:

1. januar slår Noklus og NKK seg sammen

Stikkord:

Noklus