1. januar slår Noklus og NKK seg sammen

Labansatt blander ulike væsker.

Noklus og NKK slår seg sammen for å danne en mer robust organisasjon. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

1. januar slår Noklus og NKK seg sammen

Den nye organisasjonen vil dekke laboratorievirksomheten i hele kjeden, fra hjemmetjenesten til spesialisthelsetjenesten. 

Publisert

Endret

– Det ligger i tiden å tenke på tvers av nivåer i helsevesenet. Sammenslåingen er i tråd med samhandlingsreformen, sier leder i Noklus, Sverre Sandberg.

Han blir leder i nye Noklus, mens leder i NKK, Gunn Berit Berge Kristensen, blir leder for Seksjon sykehuslaboratorier. Et større fagmiljø med muligheter til å utvikle nye prosjekter og programmer, vil bli en styrke for begge parter.

Noklus har omlag 100 ansatte i totalt cirka 65 årsverk. NKK, som er en mindre og mer sårbar organisasjon med omlag tre årsverk, er opptatt av å bevare det de har, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Vår oppgave er å ta vare på sykehuslaboratoriene. Det er viktig at de ikke mister noe, men derimot får mer i den nye organisasjonen. Vi kommer til å knytte til oss mer fagkompetanse, forteller Kristensen.

Sverre Sandberg og Gunn BB Kristensen
Nye Noklus vil dekke all laboratorievirksomhet i helse-Norge. Det vil gi en bedre og mer helhetlig oversikt, mener to fornøyde ledere; Sverre Sandberg og Gunn BB Kristensen. Foto: Privat

Helhetlig tilbud

NKK ble stiftet allerede i 1976, Noklus i 1992, og da Sandberg ble styreleder i NKK var det en nærliggende tanke å slå sammen de to organisasjonene. De hadde samarbeidet lenge, og var allerede samlokalisert. Da begge styrene gikk inn for sammenslåing, var det bare å sette i gang. Men veien mot sammenslåingen var lang og krevende, med et komplisert lovverk og mange diskusjoner med Stiftelsestilsynet.

– Vi har brukt mye tid og krefter på dette. Nå er vi glade for at vi fikk gjennomslag. Et avslag ville vært tungt, medgir Sandberg.

Sammenslåingen medfører en større og mer robust organisasjon, med felles strategi og felles løp. Tjenestene kan samordnes, forbedres og utvides, noe som vil gi deltakerne et mer helhetlig og koordinert tilbud.

Nye programmer

«Gamle» Noklus har omtrent 3000 deltakere, i hovedsak på legekontorer, sykehjem og hjemmetjenester. NKK har alle landets sykehuslaboratorier og private laboratorier innen medisinsk biokjemi som deltakere, og formidler bortimot 300 ulike eksterne kvalitetsvurderingsprogram (EKV) til dem. Målet er å tilby deltakerne de beste EKV-programmene som finnes.

– I dag er de fleste programmene produsert i andre land. Nå ønsker vi å lage flere selv. For å sikre pålitelige svar på blodprøver og andre kroppsvæskeprøver, er vi avhengige av gode kontrollmaterialer, sier Kristensen.

Økt samarbeid med BFI?

For bioingeniører og laboratoriemiljøet er sammenslåingen en god nyhet. Kristensen og Sandberg ser fram til å arbeide på tvers av alle nivåer. De har også et ønske om økt samarbeid med BFI.

– Noklus og NKK har i alle år hatt et godt samarbeid med BFI. Med sammenslåingen kan samarbeidet bli enda tettere, sier Sverre Sandberg.

Stikkord:

Kvalitetsutvikling, Noklus